Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

Yield farming is the practice of staking or lending crypto assets in order to generate high returns or rewards in the form of additional cryptocurrency. This innovative yet risky and volatile application of decentralized finance (DeFi) has skyrocketed in popularity recently thanks to further innovations like liquidity mining. Yield farming is currently the biggest growth driver of the still-nascent DeFi sector, helping it to balloon from a market cap of $500 million to $10 billion in 2020.


Wat betekent de yield bij beleggen?

De yield is een term die wordt gebruikt om de vaste opbrengst van een belegging te berekenen. Dit heeft betrekking tot zowel aandelen als obligaties. De yield wordt uitgedrukt als een percentage. Bij aandelen noemen we de vaste opbrengst de dividend yield. Dit bedraagt meestal de verwachte dividend uitkering. De dividend yield is dan het verwachte rendement als percentage van je inleg. Bij obligaties noemen we de vaste opbrengst de yield to maturity. Hierbij wordt meestal naar de rente gekeken. De yield to maturity is dan de verwachte opbrengst als percentage van je inleg. Bij de yield wordt geen rekening gehouden met eventuele koersstijgingen. Alleen de verwachte vaste opbrengsten van een belegging worden meegenomen. Verwar de yield dus niet met het rendement. Ook eventuele kosten of belastingen worden niet meegenomen bij het berekenen van de yield. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.