M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

Je wordt een “maker” wanneer je een order plaatst die niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, maar in het orderboek blijft staan tot deze later door iemand anders is gevuld of gematcht. De “taker” is iemand die een order plaatst die onmiddellijk wordt gematcht met een bestaande order in het orderboek.


Taker:

When you place an order that trades immediately before going on the order book, you are a taker. This is regardless of whether you partially or fully fulfill an order.

Trades from market orders are always takers, as market orders never go on the order book. These trades are "taking" volume off of the order book, and therefore are taker trades.

Limit immediate or cancel (IOC) and limit fill or kill (FOK) orders (accessible via the API) are also always takers.


Maker:

When you place an order that goes on the order book partially or fully (such as a limit order placed via the trading screen on binance.com), any subsequent trades coming from that order will be maker trades.

These orders add volume to the order book, helping to make the market, and are therefore termed maker for any subsequent trades.

Note: It is possible for a limit good ’til canceled (GTC) order (accessible via the API) to have traded as both a taker and maker.

For more details, please refer to Market Makers and Market Takers Explained.


Verschil margin trading en future trading

Margin trading en futures trading zijn beide vormen van handelen op de financiële markten waarbij handelaren de mogelijkheid hebben om meer kapitaal te gebruiken dan ze daadwerkelijk bezitten. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee:

### Margin Trading:

1. **Leverage:** In margin trading lenen handelaren geld om activa te kopen. Ze storten een klein percentage van de totale transactiewaarde, dat bekend staat als de "marge". Het geleende bedrag wordt verstrekt door de makelaar.

2. **Tijdsduur:** Margin trading heeft geen vooraf bepaalde looptijd. Handelaren kunnen hun positie behouden zolang ze willen, zolang ze de vereiste marge handhaven.

3. **Diversiteit:** Het kan worden toegepast op verschillende activaklassen zoals aandelen, obligaties, forex en crypto's.

4. **Risico's:** Het risico in margin trading is dat als de markt zich tegen de handelaar keert, ze meer kunnen verliezen dan hun oorspronkelijke inleg (marge). Dit staat bekend als "margin call".

### Futures Trading:

1. **Contracten:** Futures trading houdt in het kopen of verkopen van gestandaardiseerde contracten voor toekomstige levering van activa tegen een vastgestelde prijs. Deze contracten hebben een vervaldatum.

2. **Verplichtingen:** Bij het aangaan van een futures-contract verplicht de handelaar zich om de activa op de afgesproken datum te kopen of verkopen. Dit in tegenstelling tot margin trading, waar de handelaar de positie kan behouden zolang hij de marge handhaaft.

3. **Hefboomwerking:** Futures trading biedt ook hefboomwerking, maar de mate ervan kan hoger zijn dan bij margin trading. Dit vergroot zowel de winst als het verlies.

4. **Marktkenmerken:** Futures-markten zijn vaak gespecialiseerd en specifiek voor bepaalde activa, zoals grondstoffen (olie, goud, graan) of financiële instrumenten (aandelenindices, rentetarieven).

5. **Risico's:** Net als bij margin trading kunnen handelaren in futures te maken krijgen met aanzienlijke verliezen als de marktbewegingen ongunstig zijn. Het risico wordt echter anders beheerd, en er is geen "margin call" in de traditionele zin.

In het kort, terwijl beide handelsmethoden gebruikmaken van hefboomwerking, verschillen ze in de aard van de contracten, verplichtingen en de manier waarop ze worden toegepast op de markten. Het is belangrijk voor handelaren om de specifieke kenmerken en risico's van elk type handel goed te begrijpen voordat ze eraan deelnemen.

Market Cap  (algemeen dus niet allleen voor crypto) 

Market cap, of market capitalization, is de term die gebruikt wordt om een waarde te geven aan een cryptocurrency project als Bitcoin. Het geeft een indicatie van hoeveel een project in zijn geheel waard is.

Mochten er 100 munten van een specifiek project in de omloop zijn en deze hebben allemaal een waarde van €2? Dan is de cryptocurrency market cap van dit project €200. Alle uitstaande ‘aandelen’ zijn met de huidige prijs €200 waard = market cap.

Deze marktkapitalisatie blijft slechts een indicatie. Het heeft verder niets te maken met bijvoorbeeld de bezittingen die een project nog op de bank heeft staan of de waarde die ze daadwerkelijk leveren. Maar in de wereld van de Bitcoin wordt er toch vaak gekeken naar de market cap. Als veel mensen heil zien in een project, is dat vaak terug te zien in de market capitalization. Mensen kopen dan ‘aandelen’ in het project, waardoor de prijs en daarmee de market cap stijgt. Het is wel te vergelijken met de beurswaarde op de stock market.


METAMASK Log files locatie 

Depending on the browser, the log file will be stored in the following locations on Windows and Mac:


Windows
Chrome: C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Google\Chrome\”User Data”\Default\Local Extension Settings\nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn

Firefox: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Mozilla\Firefix\Profiles\mqusl6b4.default-release-1653305409297\storage\default


Mac
Chrome: Library>Application Support>Google>Chrome>Default>”Local Extension Settings”>nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn

Firefox: Library>Application Support>Firefox>Profiles> mqusl6b4.default-release-1653305409297>storage>default


https://www.sygna.io/blog/what-is-mica-markets-in-crypto-assets-eu-regulation-guide/

MPLS 

Multi Protocol Label Switching, of MPLS, is een mechanisme om data over een computernetwerk te transporteren. MPLS is actief op laag 2 en 3 van het OSI-model. Datapakketten worden gelabeld met extra informatie in relatie tot de eindbestemming. De labelinformatie wordt hierna gebruikt om in het netwerk te switchen

MBR (Master Boot Record)  GPT (GUID Partition Tabel) verschil

Mempool (Cryptocurrencies) 

https://bitcoinmagazine.nl/2020/06/bitcoin-mempool-wachtrij/#:~:text=Een%20bitcoin%20transactie%20wordt%20niet,full%20node%20voor%20zichzelf%20bijhoudt.


Een bitcoin transactie wordt niet direct verwerkt wanneer jij hem verstuurt. Voordat verstuurde bitcoin worden verwerkt komen ze eerst in een wachtrij te staan: de bitcoin mempool (een afkorting van Memory Pool).

De mempool is een soort wachtrij die elke full node voor zichzelf bijhoudt. Wanneer een node de transactie verifieert komt hij terecht in de mempool. Daar wacht de transactie netjes op het moment dat een bitcoin miner hem oppikt en in een block verwerkt.

Het woord ‘Metaverse’ ben je ongetwijfeld ergens tegengekomen in de laatste paar weken. Zo kondigde Facebook onder andere aan dat ze een naamswijziging doorvoeren voor de overkoepelende organisatie, welke voortaan door het leven zal gaan als ‘Meta’ en dat het bedrijf zich op het metaverse zal gaan richten. Het Metaverse is een virtuele gedeelde ruimte die ontstaan is door het samensmelten van de virtueel aangestuurde fysieke realiteit en van de reeds fysiek bestaande virtuele ruimten. Denk hierbij aan augmented reality, virtuele werelden in games en het internet. Het woord metaverse wordt gebruikt om het concept te beschrijven van een versie van het internet waarin alle bestaande, gedeelde, en 3D virtuele ruimten aan elkaar verbonden zijn in een alles omvattend virtueel universum.

Mid cap is a measure derived from a mathematical computation that determines the market value of a cryptocurrency with a market capitalization ranging from $1 billion to $10 billion.