I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

IDE ( integrated development environment ) 

Een integrated development environment of IDE is computersoftware die een softwareontwikkelaar ondersteunt bij het ontwikkelen van computersoftware. Het bestaat uit een aantal onderdelen die samen een software suite vormen.

IMAP

IMAP geeft meerdere clienten toegang tot dezelfde mailbox, maar laat de e-mailberichten op de server staan voor later gebruik via webmail.

Impermanent losses

Voordat je begint met het verstrekken van liquiditeit aan liquidity pools, is het belangrijk om precies te begrijpen hoe impermanent losses werken.

Stel dat een belegger $100 aan Cake en $100 aan BNB-tokens heeft gestort in een 50/50 liquidity pool op Pancakeswap. Dit betekent dat de belegger een token-ratio heeft van 6,80 Cake ($100) en 0,31 BNB ($100). Na de storting verandert de verhouding tussen de tokens en de prijzen van de tokens, wat wordt veroorzaakt door marktvolatiliteit en handel. Dit heeft tot gevolg, dat er op een gegeven moment meer Cake dan BNB in ​​de liquidity pool zit of andersom.

Als de belegger ervoor kiest om zijn tokens uit de liquidity pool op te nemen na een wijziging in de tokenratio’s, kan hij meer Cake ontvangen dan BNB: bijvoorbeeld 7,50 Cake en 0,28 BNB. Als de prijs van BNB in ​​deze periode is gestegen, zal dit ertoe leiden dat het impermanent loss van de belegger permanent wordt.

Laten we, om te verduidelijken hoe impermanent losses werken, een voorbeeld gebruiken waarin we de winsten uit de liquiditeitsverschaffing van Cake en BNB vergelijken met het HODLen van de tokens. Stel dat de belegger $200 aan Cake en BNB heeft gestort in een liquidity pool op Pancakeswap. De prijs van BNB is gestegen van $317 (bij aankoop) naar $600 (na het verstrekken van liquiditeit en verschuiving in de verhouding Cake tot BNB):

  • De liquidity pool is nadat de verhouding van Cake tot BNB is gewijzigd naar: (7,50 Cake * $14.67 = $110) + (0.28 * $600 = $168) = $278
  • Als de belegger had geHODLed in plaats van zijn activa in de liquidity pool te storten: (6.80 Cake * 14.67 = $100) + (0.31 * $600 = $186) = $286

Volgens de berekening zou de belegger $8 extra winst hebben verdiend met HODLing. De belegger heeft twee opties, mocht hij ervoor hebben gekozen om liquiditeit te verstrekken:

  • Wachten tot de BNB-prijs weer $300 is: De impermanent loss is immers niet langer van toepassing.
  • Wachten tot de verdiende handelskosten van de liquidity pool de impermanent loss compenseren.

Omdat handelsvergoedingen helpen om de impact van impermanent losses te verminderen, is het belangrijk om goed naar de APY’s (annual percentage yield) van de liquidity pool te kijken. Hoe hoger de APY, hoe kleiner de kans dat je de liquidity pool verlaat met een permanent loss.

Interne en externe poort bij eenmodemconfiguratie

Bij modemconfiguratie verwijst de term "interne poort" naar een poortnummer dat wordt gebruikt om verkeer te routeren tussen interne apparaten binnen het lokale netwerk. Deze interne poorten worden meestal gebruikt bij het instellen van port forwarding, waarbij specifieke poorten op het modem worden doorgestuurd naar een specifiek intern apparaat, zoals een computer of een IP-camera.

Aan de andere kant verwijst de term "externe poort" naar een poortnummer dat wordt gebruikt om verkeer vanaf het internet naar het modem te routeren. Externe poorten worden gebruikt bij het configureren van externe toegang tot interne apparaten of diensten. Bijvoorbeeld, als je een webserver op een interne computer hebt en externe toegang tot die webserver wilt mogelijk maken, moet je de externe poort (meestal poort 80 voor HTTP) op het modem doorsturen naar het interne IP-adres van de computer waarop de webserver draait.

Kortom, bij modemconfiguratie verwijst de interne poort naar het poortnummer dat wordt gebruikt voor het routeren van verkeer binnen het lokale netwerk, terwijl de externe poort verwijst naar het poortnummer dat wordt gebruikt voor het routeren van verkeer vanaf het internet naar het modem.

An IOU is a document that acknowledges a debt owed. In business, accounts receivable may be informally called IOUs.

IRS

De Internal Revenue Service, meestal kortweg IRS genoemd, is de federale belastingdienst van de Verenigde Staten. Het maakt als agentschap deel uit van het United States Department of the Treasury.