Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

P

C

F

K

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

P2SH  Pay to Script hash (bitcoinadres start met een 3)

Alle bitcoins zitten als het ware 'vast' in scripts: een paar regels code die worden meegegeven met een transactie, welke definiëren hoe de bitcoins vanuit het ontvangende adres weer verzonden zouden mogen worden. ... Hiermee bewijs je dat jij de bitcoins uit mag geven.

P2SH staat zoals gezegd voor pay to script hash. Het is in 2012 als extra mogelijkheid ingevoerd. De ontvanger maakt dan vooraf een redeem script dat de voorwaarden bepaalt waaronder het bedrag na ontvangst van de betaler, later weer vrij komt. De ontvanger geeft de hash van het script aan de betaler, om in de betalingsopdracht te verwerken. Na ontvangst kan de ontvanger het redeem script in een betalingsopdracht verwerken, waarna het script wordt uitgevoerd om te bepalen of het bedrag vrijkomt. Het is een beperkte vorm van een smart contract. Bij sommige constructies wordt een combinatie van transacties toegepast


P2PKH Pay to Public Key Hash (bitcoinadres start 1)

Pay-to-PubKey-Hash (Pay-to-Public-Key-HashP2PKH) is the basic form of making a transaction and is the most common form of transaction on the Bitcoin network. Transactions that pay to a Bitcoin address contain P2PKH scripts that are resolved by sending the public key and a digital signature created by the corresponding private key.

Ponzifraude is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat erg hoog is bij een laag voorgespiegeld risico.

Ponzifraude is vernoemd naar Charles Ponzi, een Amerikaan van Italiaanse afkomst.

Met ponzifraude wordt de schijn gewekt van een zeer succesvolle belegging, waardoor steeds meer gegadigden worden aangetrokken. Deelnemers worden verzocht hun bijdrage in te leggen, waarbij hen ook hoge rendementen worden voorgespiegeld. In werkelijkheid wordt het ingelegde geld helemaal niet gebruikt om in productieve activiteiten te investeren. Vaak wordt beweerd dat men een revolutionaire beleggingsmethode heeft gevonden. De rendementen lijken aanvankelijk ook te worden gehaald en uitgekeerd, waarna meer mensen zich inschrijven. Ook hierbij worden echter de uitkeringen betaald met de bijdragen van nieuwkomers.

Ponzifraude vertoont sterke overeenkomsten met piramidespelen, al zijn er enkele verschillen: bij ponzifraude zijn het niet de bestaande deelnemers die nieuwe deelnemers moeten zoeken, maar doen de organisatoren dit. Deelnemers krijgen geen uitkering afhankelijk van het aantal nieuwelingen dat ze binnenbrengen, maar afhankelijk van de tijdsduur en de grootte van de inleg. Dit maakt het ook makkelijk om de constructie te vermommen als een beleggingsproduct. Een geval van ponzifraude zal in stand blijven zolang de nieuwkomers genoeg inleggen om de zogenaamde winsten uit te betalen. Het zou er zo uit kunnen zien:

  • A start een ponzifraudeschema en belooft een rendement van 50% per maand. B en C schrijven ieder voor 1000 in (A heeft nu 2000)
  • Maand 1: A betaalt B en C hun inleg plus rendement uit (A heeft nu -1000)
  • Maand 2: B en C vertellen aan anderen dat ze zoveel hebben verdiend via A. Hierdoor schrijven D, E, F, G en H zich in en brengen samen 5000 in; hiervan gaat 1000 naar B en C (A heeft nu 4000)
  • Maand 3: Ook D t/m H zijn enthousiast waardoor I t/m Z zich inschrijven voor een totaal van 18000. D t/m H krijgen in totaal 2500 extra (A heeft nu 14500, want van de 22000 die A dan bezit, wordt 7500 uitgekeerd)
  • Maand 4: I t/m Z zijn ook wel enthousiast maar er is niemand meer over die het vertrouwt en nog niet ingeschreven is. A vindt dus geen geïnteresseerden meer en verdwijnt met zijn winst, I t/m Z zijn hun geld kwijt

PS exact remote attacks

Power Shell aanvallen van op afstand

Power Shell

Windows Powershell is sinds Windows XP SP2 Microsoft’s scriptingtaal. Powershell is een “task automation and configuration management framework”. welke bestaat uit een “command-line” en bijbehorende scriptingtaal.

Property Coin

With Property Coin, investors can use the blockchain to own a real estate portfolio that is professionally managed. With this coin, crypto investors can now take advantage of “fix-and-flip” types of property investments. Real estate assets in the United States back the coin, and the security token is pursuant to the United States Securities and Exchange Commission’s Regulation D, as well as Regulation S in other locations. The portfolio backing Property Coin is professionally managed using the proprietary tech platform of Aperture. This diversified portfolio includes loans and real estate.

Zie ook

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=SmoIt44EcSQ&feature=emb_logo

https://builtin.com/blockchain/blockchain-real-estate-companies