FAQ- Crypto Trading

FAQ 

A

B

C

D

E

F

Funding rate bij futures

De "funding rate" bij futures is een mechanisme dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de prijs van een futurescontract in lijn blijft met de werkelijke marktprijs van het onderliggende activum. Het komt vooral voor bij futures die zijn gebaseerd op cryptocurrency's, zoals Bitcoin.

De funding rate wordt typisch elke paar minuten of uren berekend en wordt toegepast op futurescontracten die verhandeld worden op beurzen zoals de Chicago Mercantile Exchange (CME) of BitMEX. Deze rate bepaalt of handelaren die longposities (gokken op een prijsstijging) innemen, moeten betalen aan handelaren met shortposities (gokken op een prijsdaling), of vice versa.

Als de prijs van een futurescontract hoger is dan de spotprijs van het onderliggende activum, betalen longposities vaak shortposities. Dit is om ervoor te zorgen dat de prijs van het futurescontract in lijn blijft met de werkelijke marktprijs. Als de prijs van het futurescontract lager is dan de spotprijs, betalen shortposities longposities.

Het doel van de funding rate is om arbitragemogelijkheden te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de prijs van het futurescontract nauwkeurig de verwachte toekomstige prijs van het onderliggende activum weerspiegelt. Dit kan echter ook leiden tot interessante dynamiek tussen handelaren, vooral rond de tijd dat de funding rates worden aangepast.

G

H

I

J

K

L

M

Verschil tussen een "maker" en een "taker"? 

In het handelen worden "maker" en "taker" vaak gebruikt om verschillende soorten deelnemers op de markt te beschrijven, met name in de context van cryptocurrency-beurzen en sommige traditionele financiële markten.

 1. Maker: Een maker is een handelaar die liquiditeit aan de markt verstrekt door een limietorder te plaatsen die niet onmiddellijk wordt ingevuld omdat deze niet overeenkomt met een bestaande order. Deze limietorders blijven op het orderboek staan totdat een andere handelaar langskomt en de order "neemt" door deze te matchen met hun marktorder. Makers betalen doorgaans lagere kosten of zelfs helemaal geen kosten omdat ze liquiditeit aan de markt toevoegen.

 2. Taker: Een taker is een handelaar die liquiditeit uit de markt haalt door een marktorder te plaatsen die overeenkomt met een bestaande order op het orderboek, waardoor de transactie onmiddellijk wordt uitgevoerd. Takers betalen een vergoeding voor het wegnemen van liquiditeit uit de markt omdat ze in feite de liquiditeit verbruiken die door makers wordt verstrekt.

Het onderscheid tussen makers en takers is belangrijk omdat het handelaren stimuleert om liquiditeit aan de markt toe te voegen, wat cruciaal is voor de efficiëntie en stabiliteit van de markt. Beurzen bieden vaak verschillende tariefstructuren voor makers en takers om liquiditeitsverschaffing aan te moedigen.

N

O

Wat betekent "open interest" in crypto futures. Geef een voorbeeld


"Open interest" in crypto futures verwijst naar het totale aantal openstaande (nog niet afgewikkelde) contracten in de markt op een bepaald moment. Het geeft een beeld van de liquiditeit en de mate van activiteit in een specifieke

futuresmarkt.


Voorbeeld

Stel je voor dat er een futures contract is voor Bitcoin op een handelsplatform. Als 100 traders elk één contract kopen en 100 andere traders elk één contract verkopen, dan is de open interest 100. Dit komt omdat er 100 openstaande contracten zijn, ongeacht hoeveel traders er betrokken zijn. Als 20 van deze contracten worden gesloten (door de koper en verkoper die hun posities sluiten), daalt de open interest naar 80.

Belang van Open Interest


 1. Markttrend:

  • Stijgende open interest: Kan aangeven dat nieuwe geldstromen de markt betreden, wat vaak wordt gezien als een teken dat de huidige trend waarschijnlijk zal doorgaan.
  • Dalende open interest: Kan aangeven dat traders hun posities aan het sluiten zijn, wat vaak wordt gezien als een signaal dat de huidige trend mogelijk aan het afnemen is of om te keren.
 2. Liquiditeit: Een hogere open interest wijst meestal op een meer liquide markt, wat het gemakkelijker maakt om posities in te nemen of te sluiten zonder significante prijsbewegingen.


Praktisch Voorbeeld


Laten we zeggen dat er een futures contract is voor Ethereum (ETH) met een looptijd van 1 maand. Op 1 mei hebben traders de volgende transacties uitgevoerd:

 • 50 traders kopen elk 2 futures contracten (100 contracten gekocht).
 • 50 andere traders verkopen elk 2 futures contracten (100 contracten verkocht).

Op 1 mei is de open interest dan 100 contracten, omdat er 100 openstaande contracten zijn.

Op 5 mei sluiten 10 van deze traders hun posities door hun contracten te verkopen aan nieuwe kopers:

 • 10 traders kopen elk 2 contracten (20 contracten gekocht door nieuwe kopers).
 • 10 oorspronkelijke traders verkopen elk 2 contracten (20 contracten verkocht door oorspronkelijke verkopers).

De open interest blijft op 100 contracten, omdat de gesloten posities vervangen zijn door nieuwe posities.

Als op 10 mei nog eens 20 contracten worden gesloten zonder dat er nieuwe posities worden geopend, dan daalt de open interest naar 80 contracten.

Door deze dynamiek in de gaten te houden, kunnen traders inzicht krijgen in de marktsentimenten en mogelijke toekomstige prijsbewegingen.

Wat is het verschil tussen "open positions" en "open interest" in crypto futures


In de context van crypto futures zijn "open positions" en "open interest" beide belangrijke concepten, maar ze verschillen in wat ze meten en hoe ze geïnterpreteerd worden.


Open Positions


"Open positions" verwijst naar de individuele posities die traders momenteel hebben in een futures contract. Dit kan betrekking hebben op zowel long (koop) als short (verkoop) posities. Elke trader heeft een specifieke hoeveelheid contracten die ze hebben gekocht of verkocht, en deze som van individuele posities wordt vaak aangeduid als open positions.


Voorbeeld

 • Trader A heeft 5 long (koop) contracten.
 • Trader B heeft 3 short (verkoop) contracten.
 • Trader C heeft 2 long (koop) contracten.

In dit geval hebben we de volgende open positions:

 • 7 long contracten (5 van Trader A + 2 van Trader C).
 • 3 short contracten (3 van Trader B).


Open Interest


"Open interest" verwijst naar het totale aantal openstaande futures contracten die op de markt zijn en nog niet zijn afgewikkeld (d.w.z., nog niet zijn gesloten door een tegenovergestelde transactie). Het meet dus het totale aantal contracten die in de markt bestaan, en elke koop- en verkoopovereenkomst telt als één contract in de open interest.


Voorbeeld

 • Als Trader A 5 contracten koopt van Trader B, dan is de open interest 5.
 • Als Trader C vervolgens 2 contracten koopt van een nieuwe verkoper, Trader D, dan wordt de open interest 7 (5 van de eerste transactie en 2 van de tweede).

Belangrijkste Verschillen

 1. Meetniveau:

  • Open Positions: Meet het aantal contracten dat individuele traders momenteel houden. Dit kan afzonderlijk worden bekeken voor long en short posities.
  • Open Interest: Meet het totale aantal openstaande contracten in de hele markt, ongeacht wie de posities houdt.
 2. Gebruik en Interpretatie:

  • Open Positions: Helpt bij het begrijpen van de blootstelling van individuele traders of specifieke groepen traders.
  • Open Interest: Helpt bij het begrijpen van de marktdynamiek en de totale betrokkenheid van de markt. Een hogere open interest kan wijzen op een toename in marktactiviteit en liquiditeit.

Voorbeeld ter Vergelijking

Stel je voor dat er een futures contract is voor Bitcoin (BTC).

 • Trader X koopt 10 BTC futures contracten (long).
 • Trader Y verkoopt 10 BTC futures contracten (short).

Open Positions

 • Trader X heeft een open position van 10 long contracten.
 • Trader Y heeft een open position van 10 short contracten.

Open Interest

 • De open interest is 10, want er zijn 10 openstaande contracten in totaal.

Als nu Trader X besluit om 5 van zijn contracten te verkopen aan Trader Z:

 • Trader X heeft nu 5 long contracten.
 • Trader Y heeft nog steeds 10 short contracten.
 • Trader Z heeft nu 5 long contracten.

Open Interest (na de transactie)

 • De open interest blijft 10, omdat er nog steeds 10 openstaande contracten zijn (de contracten zijn gewoon overgedragen van Trader X naar Trader Z).

Dit illustreert hoe "open positions" individueel per trader bekeken kunnen worden, terwijl "open interest" het totale aantal contracten in de markt weergeeft.

Wat betekent "order will not reduce position" bij futures


"Order will not reduce position" bij futures betekent dat het plaatsen van een order niet resulteert in een vermindering van de bestaande positie in een futurescontract.

Normaal gesproken, wanneer je een order plaatst om een futurescontract te kopen of te verkopen, kan dit je huidige positie in dat contract verminderen. Echter, in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde soorten orders zoals 'Good Till Cancelled' (GTC) of 'Immediate or Cancel' (IOC), kan het zijn dat de order niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, zelfs als aan de voorwaarden ervan is voldaan.

In het geval van "order will not reduce position" zal een dergelijke order alleen worden uitgevoerd als het resulteert in het openen van een nieuwe positie in plaats van het verminderen van een bestaande positie. Dit kan belangrijk zijn voor handelaren die hun huidige posities willen behouden terwijl ze nieuwe orders plaatsen voor toekomstige transacties.


voorbeeld


Stel je voor dat een handelaar al een longpositie heeft in een futurescontract voor ruwe olie, wat betekent dat ze verwachten dat de prijs zal stijgen. Ze willen echter ook profiteren van mogelijke prijsdalingen door een verkooporder te plaatsen, maar ze willen niet dat deze verkooporder hun bestaande longpositie vermindert.

In dit geval plaatst de handelaar een "order will not reduce position" verkooporder. Als de marktprijs daalt tot het niveau waarop de verkooporder kan worden uitgevoerd, zal deze alleen worden uitgevoerd als er nog geen longpositie bestaat. Met andere woorden, de verkooporder zal alleen resulteren in het openen van een nieuwe shortpositie in plaats van het verminderen van de bestaande longpositie.

Op deze manier kan de handelaar profiteren van prijsdalingen zonder de bestaande longpositie te beïnvloeden, waardoor ze flexibiliteit behouden in hun handelsstrategieën.

P

Reducing a position


In futures trading, "reducing a position" refers to taking actions to decrease the number of futures contracts you currently hold. Traders often reduce their positions for various reasons, such as managing risk, locking in profits, or adjusting their exposure to the market.There are several ways to reduce a futures position:Offsetting: This involves taking an opposite position to the one you currently hold. For example, if you're long (bought) three contracts of a certain futures contract, you can sell three contracts of the same futures contract to offset your position and effectively reduce your exposure to the market.Partial Liquidation: Selling or buying only a portion of your current position to decrease your overall exposure. For instance, if you're holding ten contracts, you might choose to sell five of them to reduce your position size by half.Spreading: In some cases, traders might choose to reduce their position by entering into a spread position, where they simultaneously open and close positions in related futures contracts. This can be done to mitigate risk or take advantage of price differentials between related contracts.Reducing a position is a strategic move that traders use to manage their risk and optimize their trading portfolio according to their market outlook or changing circumstances.


In de handel in futures verwijst "het verminderen van een positie" naar het nemen van maatregelen om het aantal futurescontracten dat je momenteel bezit te verminderen. Handelaren verminderen vaak hun posities om verschillende redenen, zoals het beheren van risico's, het vastleggen van winsten of het aanpassen van hun blootstelling aan de markt.

Er zijn verschillende manieren om een futurespositie te verminderen:

Offsetten: Dit houdt in dat je een tegenovergestelde positie inneemt ten opzichte van degene die je momenteel inneemt. Bijvoorbeeld, als je long (gekocht) bent in drie contracten van een bepaald futurescontract, kan je drie contracten van hetzelfde futurescontract verkopen om je positie te compenseren en effectief je blootstelling aan de markt te verminderen.

Gedeeltelijke liquidatie: Het verkopen of kopen van slechts een deel van je huidige positie om je totale blootstelling te verminderen. Als je bijvoorbeeld tien contracten hebt, kan je ervoor kiezen om vijf ervan te verkopen om je positiegrootte te halveren.

Spreiden: In sommige gevallen kunnen handelaren ervoor kiezen om hun positie te verminderen door een spreadpositie aan te gaan, waarbij ze tegelijkertijd posities openen en sluiten in gerelateerde futurescontracten. Dit kan worden gedaan om risico te verminderen of te profiteren van prijsverschillen tussen gerelateerde contracten.

Het verminderen van een positie is een strategische zet die handelaren gebruiken om hun risico te beheren en hun handelsportefeuille te optimaliseren volgens hun marktvisie of veranderende omstandigheden.

Q

R

Wat is de ratio bij het long short traden in cryptocurrency's ? Leg uit met een voorbeeld


Bij long short trading in cryptocurrencies probeert een trader winst te maken door zowel long (kopen) als short (verkopen) posities in te nemen, afhankelijk van hun verwachtingen over de prijsbewegingen van bepaalde cryptomunten. De ratio die hierbij vaak genoemd wordt, heeft betrekking op de verhouding tussen de waarde van long en short posities in de portefeuille van de trader. Deze ratio kan helpen om het risico te beheren en te bepalen hoe gebalanceerd of hoe gehedged de portefeuille is tegen marktbewegingen.

Wat is de Long Short Ratio?

De long short ratio is de verhouding tussen de totale waarde van de long posities en de totale waarde van de short posities. Het kan worden berekend als:

LongShortRatio=TotalewaardevanlongpositiesTotalewaardevanshortposities

Voorbeeld van een Long Short Trade in Cryptocurrency

Laten we een voorbeeld nemen om dit concept te verduidelijken:

 1. Marktanalyse en Positiekeuze:Stel dat een trader verwacht dat Bitcoin (BTC) in waarde zal stijgen, maar denkt dat Ethereum (ETH) zal dalen in de komende weken.

 2. Innemen van Posities:

  • De trader koopt voor $10,000 aan BTC (long positie).
  • Tegelijkertijd verkoopt de trader voor $5,000 aan ETH (short positie).
 3. Berekening van de Long Short Ratio:

  • De totale waarde van de long posities (BTC) = $10,000
  • De totale waarde van de short posities (ETH) = $5,000

  De long short ratio is dan:LongShortRatio=10,000/5,000=2


  Interpretatie van de Long Short Ratio
 • Ratio > 1: Er zijn meer long posities dan short posities, wat betekent dat de trader meer bullish (verwacht stijging) is op de markt.
 • Ratio < 1: Er zijn meer short posities dan long posities, wat betekent dat de trader meer bearish (verwacht daling) is op de markt.
 • Ratio = 1: Er is een evenwicht tussen long en short posities, wat betekent dat de trader neutraal is ten opzichte van de marktbewegingen.

Waarom de Long Short Ratio Belangrijk is

 1. Risicobeheer:Door de verhouding tussen long en short posities te beheren, kan een trader het risico verminderen. Als de markt in de tegenovergestelde richting beweegt dan verwacht, kunnen de winsten van de short posities de verliezen van de long posities compenseren en vice versa.

 2. Hedging:Een goed gebalanceerde long short ratio kan helpen om de portefeuille te hedgen tegen marktvolatiliteit, waardoor de totale blootstelling aan marktrisico's wordt verminderd.

 3. Marktvisie Uitdrukken:De long short ratio geeft aan hoe een trader de markt ziet. Een hoge ratio kan wijzen op vertrouwen in een stijgende markt, terwijl een lage ratio vertrouwen in een dalende markt kan aangeven.

Door een goed begrip van de long short ratio te hebben en deze toe te passen in hun handelsstrategie, kunnen traders hun risico's beter beheren en mogelijk profiteren van verschillende marktomstandigheden in de volatiele cryptocurrency-markten.


Wat is het verschil tussen long short en open positie

Het verschil tussen long, short, en open posities in de context van trading, inclusief cryptocurrency trading, kan worden uitgelegd aan de hand van hun specifieke kenmerken en toepassingen:

Long Positie

Definitie:Een long positie is een handelspositie waarbij de trader een activum koopt met de verwachting dat de prijs zal stijgen. Het doel is om later te verkopen tegen een hogere prijs en winst te maken.

Voorbeeld:Een trader koopt 1 Bitcoin (BTC) tegen $30,000, in de verwachting dat de prijs zal stijgen. Als de prijs van Bitcoin stijgt naar $35,000, kan de trader verkopen en een winst van $5,000 realiseren.

Short Positie

Definitie:Een short positie is een handelspositie waarbij de trader een activum leent en verkoopt met de verwachting dat de prijs zal dalen. Het doel is om het activum later terug te kopen tegen een lagere prijs, het terug te geven aan de lener, en winst te maken op het prijsverschil.

Voorbeeld:Een trader leent 1 Ethereum (ETH) en verkoopt deze direct tegen $2,000. Als de prijs van Ethereum daalt naar $1,500, kan de trader het terugkopen, teruggeven aan de lener, en een winst van $500 realiseren.

Open Positie

Definitie:Een open positie is een handelspositie die momenteel actief is en nog niet gesloten of afgewikkeld. Zowel long als short posities kunnen open posities zijn zolang ze nog niet zijn verkocht of teruggekocht om de handel te voltooien.

Voorbeeld:

 • Als de trader die Bitcoin heeft gekocht voor $30,000 deze nog steeds bezit en nog niet heeft verkocht, dan is dit een open long positie.
 • Als de trader die Ethereum heeft geleend en verkocht tegen $2,000 deze nog niet heeft teruggekocht, dan is dit een open short positie.

Verschillen en Relatie Tussen de Termen

 1. Status van de Positie:

  • Een open positie kan zowel een long als een short positie zijn zolang de handel nog actief is.
  • Een gesloten positie betekent dat de handel is afgerond, bijvoorbeeld door het verkopen van de gekochte activa (voor long) of het terugkopen van de geleende activa (voor short).
 2. Richting van de Marktverwachting:

  • Een long positie drukt een verwachting uit dat de prijs van het activum zal stijgen.
  • Een short positie drukt een verwachting uit dat de prijs van het activum zal dalen.
 3. Handelsacties:

  • Bij een long positie koop je eerst en verkoop je later.
  • Bij een short positie verkoop je eerst (door te lenen) en koop je later terug.

Samenvatting

 • Long positie: Koop een activum met de verwachting van een prijsstijging.
 • Short positie: Verkoop een geleend activum met de verwachting van een prijsdaling.
 • Open positie: Een positie die nog niet is afgesloten, kan zowel een long als een short positie zijn.

Deze termen zijn fundamenteel voor het begrijpen van tradingstrategieën en risicobeheer in de financiële markten, inclusief de cryptomarkt.


S

T

U

V

W

X

Y

Z