X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

Publieke hoofdsleutel waaruit alle publieke sleutels, behorende bij de xpriv of geheime hoofdsleutel, gevormd worden, hoort bij hiërarchisch deterministische wallet- structuur.

Vanuit de xpub of extended public key kunnen oneindige hoeveelheden nieuwe bitcoinadressen aangemaakt worden.

Het systeem werd geïntroduceerd bij BIP39 (BIP is Bitcoin Improvement Proposal). Vanuit hetzelfde systeem kunnen ook sleutels van alle andere cryptovaluta gevormd worden. Dit is dan ook de reden dat bijvoorbeeld een hardware wallet maar één seed nodig heeft waaruit de xpriv en xpub gegenereerd kunnen worden voor alle soorten munten die er vervolgens mee opgeslagen kunnen worden. Of, beter gezegd, waarmee toegang verkregen kan worden tot de publieke adressen op de publieke blockchains.

Omdat vanuit de xpub alle publieke adressen gegenereerd kunnen worden en omdat dit gebeurt via een specifiek protocol, zijn die adressen overal hetzelfde. Daarmee is het mogelijk een xpub te importeren in een andere wallet.

Door de xpub in een andere wallet te importeren, is het mogelijk om een zogenaamde watch only-wallet op te zetten: je kunt er wel bitcoins naartoe sturen, maar niet vanaf halen omdat de geheime sleutel waarmee transacties worden getekend, ontbreekt.

De adressen die de watch only-wallet genereert, zijn hetzelfde als de adressen die de originele wallet aanmaakt. Als dit verschilt, dan zit ergens een fout. Het kan zijn dat in plaats van de xpub een ander formaat is geïmporteerd, bijvoorbeeld de ypub of zpub. Deze formaten liggen aan de basis van later geïntroduceerde publieke adressystemen, zoals SegWit.

Geen zorgen: de munten zijn niet weg, maar het kan wel lastig zijn om ze terug te vinden.