S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

SIENA

SECURE INFORMATION EXCHANGE NETWORK APPLICATION

n an organisation like Europol, which facilitates and relies on the exchange of information, the secure and swift transmission of sensitive and restricted data is essential.

The Secure Information Exchange Network Application (SIENA) is a state-of-the-art platform that meets the communication needs of EU law enforcement

The platform enables the swift and user-friendly exchange of operational and strategic crime-related information among:

  • Europol’s liaison officers, analysts and experts
  • Member States
  • third parties with which Europol has cooperation agreements.

Slack is cloud-gebaseerde groupware dat als communicatiehulpmiddel ingezet wordt. Via chatgesprekken wordt de samenwerking in groepen en teams bevorderd.

De eerste versie verscheen in augustus 2013 en was aanvankelijk een interne tool voor het bedrijf. Het acroniem staat voor Searchable Log of All Conversation and Knowledge (doorzoekbaar logboek van alle gesprekken en kennis).  Je kan het vergeliken met Microsoft TEAMS

Een smart contract is een digitaal protocol dat ervoor zorgt dat een contract automatisch uitgevoerd wordt als overeengekomen criteria behaald worden. Smart contracts maken het mogelijk om transacties af te wikkelen, zonder dat er een derde partij nodig is om de afspraak te verifiëren of af te dwingen. De afspraken zijn traceerbaar en onomkeerbaar. 

Het doel van smart contracts is om betere, digitale beveiliging te bieden dan traditionele contracten. Ook kan je kosten besparen met een smart contract, in theorie heb je namelijk geen notaris meer nodig. Verschillende cryptocurrencies gebruiken smart contracts als basis voor hun concept en op de meeste blockchains kan je ook smart contracts programmeren.


A "smart contract" is simply a program that runs on the Ethereum blockchain. It's a collection of code (its functions) and data (its state) that resides at a specific address on the Ethereum blockchain.

Smart contracts are a type ofEthereum account. This means they have a balance and can be the target of transactions. However they're not controlled by a user, instead they are deployed to the network and run as programmed. User accounts can then interact with a smart contract by submitting transactions that execute a function defined on the smart contract. Smart contracts can define rules, like a regular contract, and automatically enforce them via the code. Smart contracts cannot be deleted by default, and interactions with them are irreversible

Solidity is een objectgeoriënteerde taal op hoog niveau voor het implementeren van slimme contracten. Slimme contracten zijn programma’s die het gedrag van accounts binnen de Ethereum-status bepalen. Solidity werd beïnvloed door programmeertalen zoals C++, Python en JavaScript en is ontworpen om zich te richten op de Ethereum-Virtual Machine (EVM). Met Solidity kun je contracten creëren voor gebruik zoals stemmen, crowdfunding, veilingen en wallets met meerdere handtekeningen.

In computernetwerken is IP-adres-spoofing of IP-spoofing het creëren van Internet Protocol (IP) -pakketten met een vals bron- IP-adres , met als doel zich voor te doen als een ander computersysteem.

Een spread is het verschil tussen de bied (of koop-) - en de laatprijs (of verkoopprijs)