U

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

Uncle Block (Cryptocurrency) 

Uncle blocks are created on ethereum-based blockchains, and they are similar to bitcoin’s orphan block.

In a process similar to the way Bitcoin creates orphan blocks, uncle blocks are created when more than one child block is created from a parent block. This situation is possible because all the nodes that maintain the ledger are not updated instantaneously when a new block is mined. Instead, you may have two blocks mined close together, but only one gets validated across nodes on the ledger. The one that is not validated is an uncle block.

https://www.investopedia.com/terms/u/uncle-block-cryptocurrency.asp#:~:text=What%20Is%20an%20Uncle%20Block,created%20from%20a%20parent%20block.


Wat is UTC

UTC staat voor Coordinated Universal Time, wat een internationaal erkende en nauwkeurige tijdstandaard is. Het is de opvolger van de vroegere Greenwich Mean Time (GMT) en wordt wereldwijd gebruikt als referentie voor tijdregistratie en coördinatie. Enkele belangrijke kenmerken van UTC zijn:

  1. Atomaire klokken: UTC is gebaseerd op atoomklokken die zeer stabiel en nauwkeurig zijn. Deze klokken meten de tijd op basis van de trillingen van atomen, en ze zijn veel betrouwbaarder dan de vroegere systemen die afhankelijk waren van de rotatie van de aarde.

  2. Internationale coördinatie: UTC wordt gecoördineerd door internationale tijdstations, zoals het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) in Frankrijk. Deze stations verzamelen en verspreiden de tijdssignalen over de hele wereld, zodat iedereen toegang heeft tot dezelfde exacte tijd.

  3. Tijdzones: UTC vormt de basis voor het vaststellen van tijdzones over de hele wereld. Tijdzones worden bepaald door het aantal uren en minuten dat ze verschillen van UTC. Bijvoorbeeld, Eastern Standard Time (EST) is UTC-5, wat betekent dat het 5 uur achterloopt op UTC.

  4. Leap Seconds: Om rekening te houden met de langzame verandering in de rotatiesnelheid van de aarde, worden af en toe "schrikkelseconden" toegevoegd aan UTC. Deze schrikkelseconden worden ingevoegd om ervoor te zorgen dat de UTC-tijd en de aardse dag synchroon blijven.

UTC wordt veel gebruikt in wetenschappelijke, technische, luchtvaart- en telecommunicatie-toepassingen, en het dient als de standaard voor internationale coördinatie en nauwkeurige tijdsregistratie over de hele wereld. Het is een essentieel instrument voor het synchroniseren van computers, communicatienetwerken en andere systemen die afhankelijk zijn van tijd.

UXTO

UTXO stands for Unspent Transaction (TX) Output. Basically, it’s the amount of leftover cryptocurrency change that you receive from each transaction. To explain any further, though, we should first break down how a typical crypto transaction works. Let’s use Bitcoin for our example as it’s the most well-known cryptocurrency using UTXOs.

https://www.bestebank.org/bitcoin/utxo/