V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

FATF defines Virtual Asset Service Provider (VASP) as any natural or legal person who is not covered elsewhere under the Recommendations, and as a business conducts one or more of the following activities or operations for or on behalf of another natural or legal person: exchange between virtual assets and fiat currencies; exchange between one or more forms of virtual assets; transfer of virtual assets; safekeeping and/or administration of virtual assets or instruments enabling control over virtual assets; and participation in and provision of financial services related to an issuer’s offer and/or sale of a virtual asset.

Read more at: https://aml-cft.net/library/virtual-asset-service-provider-vasp/

Venture

Durfkapitaal of risicodragend kapitaal, vaak aangeduid met het Engelse leenwoord venture capital, wordt gebruikt om ondernemingen die hoge risico's lopen te financieren. Vaak gaat het hierbij over startende ondernemingen. Andere uitdrukkingen voor durfkapitaal zijn risicokapitaal en waagkapitaal.

Durfkapitaal wordt verstrekt door durfkapitaalverstrekkers of 'venture capitalists', die in het investeren in bedrijven gespecialiseerd zijn. Maar ook banken en private investeerders kunnen optreden als durfkapitalisten. Durfkapitaalverstrekkers investeren veelal in bedrijven met een onvoorspelbare toekomst. Daarbij kan het gaan om veelbelovende jonge bedrijven waarvan men hoopt dat deze sterk zullen groeien, waardoor zij een grotere marktwaarde zullen krijgen. Het kan echter ook om oudere bedrijven gaan die in zwaar weer terecht zijn gekomen.

Bij de financiering van jonge en/of snel groeiende ondernemingen gaat het veelal om ondernemingen die nog niet over een gevestigde positie beschikken, maar waarvan verwacht wordt dat die in de komende jaren kan worden opgebouwd. De durfkapitalist zal na de investering vaak in enige vorm inhoudelijk bij de bedrijfsvoering betrokken worden, bijvoorbeeld door het verkrijgen van een zetel in de raad van commissarissen, door het geven van adviezen en door het beschikbaar stellen van een relatienetwerk.

De betrokkenheid loopt uiteen van drie tot zeven jaar, waarna het aandeel in de onderneming wordt verkocht. Dit heet een zogenaamd "exit event" of "exit", meestal een beursintroductie of de verkoop van de onderneming aan een groter bedrijf.

VMK (Volume Master Key) vb bij Bitlocker

De Volume Weighted Average Price (VWAP) is precies wat de naam aangeeft: de koers waartegen alle orders werden uitgevoerd, afgewogen tegen het ordervolume. Het komt erop neer dat de koersen waartegen het grootste volume werd uitgevoerd zwaarder wegen – lees: belangrijker zijn – bij de berekening van de average price. De VWAP kan op verschillende termijnen worden berekend. In dit artikel wordt de VWAP voor day trading besproken, maar het pakket bevat ook week-, maand-, trimestriële, jaar- en rolling VWAPs.

De VWAP kan enkel worden berekend bij markten, zoals de futures markten, die hun ordervolume publiceren. Het pakket bevat echter ook de Time Weighted Average Price (TWAP). De TWAP is een soortgelijk concept dat bij instrumenten zoals CFDs of Forex, waarvoor geen ordervolume beschikbaar is, kan worden toegepast.