CryptoCurrency

A cryptocurrency is a digital medium of exchange that uses encryption to secure the processes involved in generating units and conducting transactions.

If you have suggestions or just want to say hi you can use this form 

Tools - Information

Heel veel tools op ..

On-Chain-Investigations-Tools-List

Schema"s maken met MALTEGO 

ATM machines(Buy - Sell Bitcoins) 

Address detector (welke blockchain en/of geldig

Balance Check Batch (veel addressen checken) 

Bitcoin address checker (valid or not?)

Bitcoinaddress (find incomplete address) 

Blockchainexplorers

Blockchainexplorers List

Blockchain date converter

Bytecode decompiler (bytecode nr Solidity) 

Chainlist powered EVM networks (met NetworkID)

Cointool (maak tokens, NFC....) op eigen risico

Converters

Crypto investigation tools

Cryptolinks ( portal site - much information )

DeFi scam token identify (5 tools) 

Encrypters - decrypters

Exchanges

ETH converter

Etherscan token check tool (hoeveel tokens?)

Etherscan balance check tool (wat is de balance?)

Historical Price calculator (Hoeveel was een crypto waard in Euro op een bepaalde dag? ) 

Impermanent loss calculator

Logo's wallets

Memorypool live view Bitcoin

Metamask Vault decryptor (seed vinden) 

Miningfarm example

Miningpools


Bip39 Mnemonic phrase tool (welke seeds met derivatiepad (BIP32,BIP44,BIP49 enz) worden ondersteund door welke wallets (zie ook hieronder naar BIP compatible wallets) 

Mnemonic Code Converter (Goed)

Offline Mnemonic Code Converter 

Offline seed recover 2 (Goed met ontbrekend woord of checksum opzoeken

Filmpje over hoe via seed mogelijke walletadressen generen en in bulk checken


NFT Explorer (ERC1155 ERC721) 

Private Keys Import/Export

QR code generator

Schema Bitcointransactie

Seed Word list

Seed converter 

BIP39 compatible wallets

Unix Timestamp converter (omzetten tijd van vb Log files Metamask) 

Wallets (Top 10 2021) 

Wallets Android

Wallets - Apps Android Google Play

Wallets (Paper wallets) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Fora

Bitcointalk (opgericht door Martti Malmi - medeoprichter Bitcoin) 

AllesOverCrypto BE-NL FB

Cryptocoiners NL FB

Cryptocoiners BE FB

Crypto.com Telegram

FAQ

Aparte pagina

Video's

Wat is een Bitcoin Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin


Bitcoin (afkorting BTC) is een cryptovaluta en een globaal betaalmiddel (als systeem wordt Bitcoin met een hoofdletter geschreven, als munteenheid vaak met een kleine letter). Het is de eerste gedecentraliseerde digitale munt die werkt zonder centrale bank of centrale beheerder. Het netwerk is peer-to-peer en de transacties gebeuren tussen de gebruikers onderling, zonder tussenpersoon. Deze transacties worden geverifieerd via netwerk nodes (een node is een computer waar de volledige blockchain (database) opstaat ) door het gebruik van cryptografie en worden opgeslagen in een openbare gedistribueerde database, gekend als een blockchain, waar gemiddeld eens in de 10 minuten een blok aan wordt toegevoegd. Het concept van een blockchain is voor het eerst in 1998 beschreven door Wei Dai op de cypherpunks-mailinglist, en in 2009 geïmplementeerd als opensourcesoftware onder de naam Bitcoin door Satoshi Nakamoto (pseudoniem van een onbekende persoon of groep). Satoshi (afgekort sat) werd later ook de naam van de kleinste rekeneenheid van bitcoin: 1 satoshi = 1/100.000.000 bitcoin (één honderdmiljoenste van één bitcoin) of 0,01 microbitcoin.

Het genesisblok, het eerste blok op de bitcoinblockchain, werd op 3 januari 2009 om 18:15:05 GMT (19:15:05 Midden-Europese Tijd) gegenereerd en bevatte de tekst: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". De eerste bitcointransactie werd verstuurd door Satoshi Nakamoto naar Hal Finney op 12 januari 2009. Vanaf die dag tot begin 2016 vonden ongeveer 100 miljoen bitcointransacties plaats. In 2020 was dit opgelopen tot 300 miljoen.


Wat is een Blockchain Bron: http://www.watisblockchain.nl/wat_is_blockchain.php

Zie ook Blockchain tutorial (technisch) 


Om eenvoudig uit te leggen wat een blockchain nu is kan deze vorm van databeheer het beste worden vergeleken met een database. Het universele grootboek van de blockchain is niets anders dan een grote database. Een database die gedeeld is met iedereen ter wereld. 1 met gegevens waarbij iedereen die meedoet (nodes) een exacte kopie van die database krijgt en kan zien wat erin staat. Iedereen kan vervolgens ook wijzigingen aanbrengen. En wanneer er een wijziging optreedt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen op alle andere computers waarop de database staat (nodes). Het resultaat is dat iedereen altijd dezelfde database heeft. Overal ter wereld, op elk moment.
Er is echter één eigenschap die blockchains uniek maakt. En dat is dat aan een blockchain alleen nieuwe regels toegevoegd kunnen worden. In feite is hiermee het enige wat een blockchain doet het toevoegen van nieuwe rijen of records, die automatisch met iedereen worden gedeeld. Het is niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder toegevoegde regels. De cryptografische software zorgt hier voor, door het combineren van alle rekenkracht in het netwerk voor de controle van de toevoegingen en het weigeren van mutaties.

Het zijn uiteindelijk de miners die beslissen welke transacties in er een blok worden gestoken. Hoe meer "fee" (soort commissie) je betaalt (aan de miner) hoe sneller je transactie in een blok zal gestoken worden en hoe sneller deze alzo bevestigd en dus uitgevoerd wordt. Voor het "vinden" van de hashwaarde van een block krijgt de miner een beloning. Deze beloning halveert om de 210.000 blocks wat neerkomt op ongeveer 4 jaar.  Op moment van het schrijven van deze tekst (26/08/2020) is de beloning 6.25 bitcoin. Wanneer zal er een volgende halvering plaatshebben? Kijk even hier


How Bitcoin Mining Works (bron: http://www.coindesk.com/information/how-bitcoin-mining-works/)


In traditional fiat money systems, governments simply print more money when they need to. But in bitcoin, money isn’t printed at all – it is discovered. Computers around the world ‘mine’ for coins by competing with each other.


How does mining take place?


People are sending bitcoins to each other over the bitcoin network all the time, but unless someone keeps a record of all these transactions, no-one would be able to keep track of who had paid what. The bitcoin network deals with this by collecting all of the transactions made during a set period into a list, called a block. It’s the miners’ job to confirm those transactions, and write them into a general ledger.


Making a hash of it


how bitcoin mining worksThis general ledger is a long list of blocks, known as the 'blockchain'. It can be used to explore any transaction made between any bitcoin addresses, at any point on the network. Whenever a new block of transactions is created, it is added to the blockchain, creating an increasingly lengthy list of all the transactions that ever took place on the bitcoin network. A constantly updated copy of the block is given to everyone who participates, so that they know what is going on.


But a general ledger has to be trusted, and all of this is held digitally. How can we be sure that the blockchain stays intact, and is never tampered with? This is where the miners come in.


When a block of transactions is created, miners put it through a process. They take the information in the block, and apply a mathematical formula to it, turning it into something else. That something else is a far shorter, seemingly random sequence of letters and numbers known as a hash. This hash is stored along with the block, at the end of the blockchain at that point in time.


Hashes have some interesting properties. It’s easy to produce a hash from a collection of data like a bitcoin block, but it’s practically impossible to work out what the data was just by looking at the hash. And while it is very easy to produce a hash from a large amount of data, each hash is unique. If you change just one character in a bitcoin block, its hash will change completely.


Miners don’t just use the transactions in a block to generate a hash. Some other pieces of data are used too. One of these pieces of data is the hash of the last block stored in the blockchain.


Because each block’s hash is produced using the hash of the block before it, it becomes a digital version of a wax seal. It confirms that this block – and every block after it – is legitimate, because if you tampered with it, everyone would know.


If you tried to fake a transaction by changing a block that had already been stored in the blockchain, that block’s hash would change. If someone checked the block’s authenticity by running the hashing function on it, they’d find that the hash was different from the one already stored along with that block in the blockchain. The block would be instantly spotted as a fake.


Because each block’s hash is used to help produce the hash of the next block in the chain, tampering with a block would also make the subsequent block’s hash wrong too. That would continue all the way down the chain, throwing everything out of whack.


Competing for coins


Butterfly Labs Bitforce mining rigSo, that’s how miners ‘seal off’ a block. They all compete with each other to do this, using software written specifically to mine blocks. Every time someone successfully creates a hash, they get a reward of 25 bitcoins, the blockchain is updated, and everyone on the network hears about it. That’s the incentive to keep mining, and keep the transactions working.


The problem is that it’s very easy to produce a hash from a collection of data. Computers are really good at this. The bitcoin network has to make it more difficult, otherwise everyone would be hashing hundreds of transaction blocks each second, and all of the bitcoins would be mined in minutes. The bitcoin protocol deliberately makes it more difficult, by introducing something called ‘proof of work’.


The bitcoin protocol won’t just accept any old hash. It demands that a block’s hash has to look a certain way; it must have a certain number of zeroes at the start. There’s no way of telling what a hash is going to look like before you produce it, and as soon as you include a new piece of data in the mix, the hash will be totally different.


Miners aren’t supposed to meddle with the transaction data in a block, but they must change the data they’re using to create a different hash. They do this using another, random piece of data called a ‘nonce’. This is used with the transaction data to create a hash. If the hash doesn’t fit the required format, the nonce is changed, and the whole thing is hashed again. It can take many attempts to find a nonce that works, and all the miners in the network are trying to do it at the same time. That’s how miners earn their bitcoins.

REGULAR EXPRESSIONS


Bitcoin


Bitcoin Address (all Formats)

\b([13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34})|bc(0([ac-hj-np-z02-9]{39}|[ac-hj-np-z02-9]{59})|1[ac-hj-np-z02-9]{8,87})\b

Bitcoin Transaction ID

\b[a-zA-Z0-9]{64}\b

Bitcoin Address

\b1[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}\b

Bitcoin (only P2SH Format) / Litecoin (P2SH Format, alt)

\b3[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}\b

Bitcoin Address (only Bech32 Format, Version 1 and 0)

\bbc(0([ac-hj-np-z02-9]{39}|[ac-hj-np-z02-9]{59})|1[ac-hj-np-z02-9]{8,87})\b

Bitcoin Address (only originales Format, with escape characters)

\b1\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){25,34}\b

Bitcoin (only P2SH Format, with escape characters) / Litecoin P2SH (alt, with escape characters)

\b3\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){25,34}\bAltcoins


ETH, Ethereum Address

\b(0x)?[0-9a-fA-F]{40}\b

Bitcoin Cash Address (neues Format, "CashAddr")

\b(bitcoincash\:)?[qp]([0-9a-zA-Z]{41})\b

XMR, Monero Address

\b4[0-9AB][1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{93}\b

LTC, Litecoin Address

\b[LM3][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,33}\b

DASH Address (vormals DRK = Darkcoin)

\bX[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{33}\b

BitMessage Address

\bBM-[1-9a-km-zA-HJ-NP-Z]{32,34}\b

NEO, Neogas Address

\bA[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{33}\b

XLM, Lumens (Stellar) Address

\bG[1-9A-Z]{55}\b

XLM, Lumens (Stellar) Private Key

\bS[1-9A-Z]{55}\b

ZEC, ZCash Address

\b[tz][13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{33}\b

DOGE Address

\bD{1}[5-9A-HJ-NP-U]{1}[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{32}\b

PPC, Peercoin Address

\bP[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,33}\b

PPC, Peercoin Private Key

\bU[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{51}\b

NMC, Namecoin Address

\b[NM][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,33}\b

BTS, Bitshares Address

\bBTS[1-9]{1}[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{49}\b

XRP, Ripple Address

\br[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{27,35}\bDivers


BIP38 Encrypted Private Key

\b6P[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{56}\b

BIP38 Encrypted Private Key (with escape characters)

\b6\x00P\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){56}\b

WIF Private key, uncompressed public keys

\b5[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{50}\b

WIF Private key, uncompressed public keys (with escape characters)

\b5\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){50}\b

WIF Private key, compressed public keys

\b[KL][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{51}\b

WIF Private key, compressed public keys (with escape characters)

\b[KL]\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){51}\b

BIP32 HD walllet private node

\bxprv[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{107,108}\b

BIP32 HD walllet private node (with escape characters)


\bx\x00p\x00r\x00v\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){107,108}\b

BIP32 HD walllet public node

\bxpub[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{107,108}\b

BIP32 HD walllet public node (with escape characters)

\bx\x00p\x00u\x00b\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){107,108}\bIP Address

\b(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\.(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\.(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\.(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\b

E-Mail (no IDN)

b[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+\b\

Domain (no IDN)

\b[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]{1,61}[a-zA-Z0-9]\.[a-zA-Z]{2,}\b

MD5 Hash

\b[a-fA-F\d]{32}\b

Onion Address

\b[a-zA-Z2-7]{16}\.onion\b

NextGen Onion Address

\b[a-zA-Z2-7]{56}\.onion\b

Mnemonic (newer format)

[\b\W]*(([a-zA-Z]{3,8}[\b\W]+){11,12}|([a-zA-Z]{3,8}[\b\W]+){23,24})([\b\W]*[a-zA-Z]{3,8})

Mnemonic (older format - longer words, more false positives)

[\b\W]*(([a-zA-Z]{3,12}[\b\W]+){11,12}|([a-zA-Z]{3,12}[\b\W]+){23,24})([\b\W]*[a-zA-Z]{3,12})

BIP39 (seed words)
a
abandon ability able about above absent absorb abstract absurd abuse access accident account accuse achieve acid acoustic acquire across act action actor actress actual adapt add addict address adjust admit adult advance advice aerobic affair afford afraid again age agent agree ahead aim air airport aisle alarm album alcohol alert alien all alley allow almost alone alpha already also alter always amateur amazing among amount amused analyst anchor ancient anger angle angry animal ankle announce annual another answer antenna antique anxiety any apart apology appear apple approve april arch arctic area arena argue arm armed armor army around arrange arrest arrive arrow art artefact artist artwork ask aspect assault asset assist assume asthma athlete atom attack attend attitude attract auction audit august aunt author auto autumn average avocado avoid awake aware away awesome awful awkward axis
b
baby bachelor bacon badge bag balance balcony ball bamboo banana banner bar barely bargain barrel base basic basket battle beach bean beauty because become beef before begin behave behind believe below belt bench benefit best betray better between beyond bicycle bid bike bind biology bird birth bitter black blade blame blanket blast bleak bless blind blood blossom blouse blue blur blush board boat body boil bomb bone bonus book boost border
boring borrow boss bottom bounce box boy bracket brain brand brass brave bread breeze brick bridge brief bright bring brisk broccoli broken bronze broom brother brown brush bubble buddy budget buffalo build bulb bulk bullet bundle bunker burden burger burst bus
business busy butter buyer buzz
c
cabbage cabin cable cactus cage cake call calm camera camp can canal cancel candy cannon canoe canvas canyon capable capital captain car carbon card cargo carpet carry cart case cash casino castle casual cat catalog catch category cattle caught cause caution cave ceiling celery cement census century cereal certain chair chalk champion change chaos chapter charge chase chat cheap check cheese chef cherry chest chicken chief child chimney choice choose chronic chuckle chunk churn cigar cinnamon circle citizen city civil claim clap clarify claw clay clean clerk clever click client cliff climb clinic clip clock clog close cloth cloud clown club clump cluster clutch coach coast coconut code coffee coil coin collect color column combine come comfort comic common company concert conduct confirm congress connect consider control convince cook cool copper copy coral core corn correct cost cotton couch country couple course cousin cover coyote crack cradle craft cram crane crash crater crawl crazy cream credit creek crew cricket crime crisp critic crop cross crouch crowd crucial cruel cruise crumble crunch crush cry crystal cube culture cup cupboard curious current curtain curve cushion custom cute cycle
d
dad damage damp dance danger daring dash daughter dawn day deal debate debris decade december decide decline decorate decrease deer defense define defy degree delay deliver demand demise denial dentist deny depart depend deposit depth deputy derive describe desert design desk despair destroy detail detect develop device devote diagram dial diamond diary dice diesel diet differ digital dignity dilemma dinner dinosaur direct dirt disagree discover disease dish dismiss disorder display distance divert divide divorce dizzy doctor document dog doll dolphin domain donate donkey donor door dose double dove draft dragon drama drastic draw dream dress drift drill drink drip drive drop drum dry duck dumb dune during dust dutch duty dwarf dynamic
e
eager eagle early earn earth easily east easy echo ecology economy edge edit educate effort egg eight either elbow elder electric elegant element elephant elevator elite else embark embody embrace emerge emotion employ empower empty enable enact end endless endorse enemy energy enforce engage engine enhance enjoy enlist enough enrich enroll ensure enter entire entry envelope episode equal equip era erase erode erosion error erupt escape essay essence estate eternal ethics evidence evil evoke evolve exact example excess exchange excite exclude excuse execute exercise exhaust exhibit exile exist exit exotic expand expect expire explain expose express extend extra eye eyebrow
f
fabric face faculty fade faint faith fall false fame family famous fan fancy fantasy farm fashion fat fatal father fatigue fault favorite feature february federal fee feed feel female fence festival fetch fever few fiber fiction field figure file film filter final find fine finger finish fire firm first fiscal fish fit fitness fix flag flame flash flat flavor flee flight flip float flock floor flower fluid flush fly foam focus fog foil fold follow food foot force forest forget fork fortune forum forward fossil foster found fox fragile frame frequent fresh friend fringe frog front frost frown frozen fruit fuel fun funny furnace fury future
g
gadget gain galaxy gallery game gap garage garbage garden garlic garment gas gasp gate gather gauge gaze general genius genre gentle genuine gesture ghost giant gift giggle ginger giraffe girl give glad glance glare glass glide glimpse globe gloom glory glove glow glue goat goddess gold good goose gorilla gospel gossip govern gown grab grace grain grant grape grass gravity great green grid grief grit grocery group grow grunt guard guess guide guilt guitar gun gym
h
habit hair half hammer hamster hand happy harbor hard harsh harvest hat have hawk hazard head health heart heavy hedgehog height hello helmet help hen hero hidden high hill hint hip hire history hobby hockey hold hole holiday hollow home honey hood hope horn horror horse hospital host hotel hour hover hub huge human humble humor hundred hungry hunt hurdle hurry hurt husband hybrid
i
ice icon idea identify idle ignore ill illegal illness image imitate immense immune impact impose improve impulse inch include income increase index indicate indoor industry infant inflict inform inhale inherit initial inject injury inmate inner innocent input inquiry insane insect inside inspire install intact interest into invest invite involve iron island isolate issue item ivory
j
jacket jaguar jar jazz jealous jeans jelly jewel job join joke journey joy judge juice jump jungle junior junk just
k
kangaroo keen keep ketchup key kick kid kidney kind kingdom kiss kit kitchen kite kitten kiwi knee knife knock know

l

lab label labor ladder lady lake lamp language laptop large later latin laugh laundry lava law lawn lawsuit layer lazy leader leaf learn leave lecture left leg legal legend leisure lemon lend length lens leopard lesson letter level liar liberty library license life lift light like limb limit link lion liquid list little live lizard load loan lobster local lock logic lonely long loop lottery loud lounge love loyal lucky luggage lumber lunar lunch luxury lyrics
m
machine mad magic magnet maid mail main major make mammal man manage mandate mango mansion manual maple marble march margin marine market marriage mask mass master match material math matrix matter maximum maze meadow mean measure meat mechanic medal media melody melt member memory mention menu mercy merge merit merry mesh message metal method middle midnight milk million mimic mind minimum minor minute miracle mirror misery miss mistake mix mixed mixture mobile model modify mom moment monitor monkey monster month moon moral more morning mosquito mother motion motor mountain mouse move movie much muffin mule multiply muscle museum mushroom music must mutual myself mystery myth
n
naive name napkin narrow nasty nation nature near neck need negative neglect neither nephew nerve nest net network neutral never news next nice night noble noise nominee noodle normal north nose notable note nothing notice novel now nuclear number nurse nut

o
oak obey object oblige obscure observe obtain obvious occur ocean october odor off offer office often oil okay old olive olympic omit once one onion online only open opera opinion oppose option orange orbit orchard order ordinary organ orient original orphan ostrich other outdoor outer output outside oval oven over own owner oxygen oyster ozone
p
pact paddle page pair palace palm panda panel panic panther paper parade parent park parrot party pass patch path patient patrol pattern pause pave payment peace peanut pear peasant pelican pen penalty pencil people pepper perfect permit person pet phone photo phrase physical piano picnic picture piece pig pigeon pill pilot pink pioneer pipe pistol pitch pizza place planet plastic plate play please pledge pluck plug plunge poem poet point polar pole police pond pony pool popular portion position possible post potato pottery poverty powder power practice praise predict prefer prepare present pretty prevent price pride primary print priority prison private prize problem process produce profit program project promote proof property prosper protect proud provide public pudding pull pulp pulse pumpkin punch pupil puppy purchase purity purpose purse push put puzzle pyramid
q
quality quantum quarter question quick quit quiz quote
r
rabbit raccoon race rack radar radio rail rain raise rally ramp ranch random range rapid rare rate rather raven raw razor ready real reason rebel rebuild recall receive recipe record recycle reduce reflect reform refuse region regret regular reject relax release relief rely remain remember remind remove render renew rent reopen repair repeat replace report require rescue resemble resist resource response result retire retreat return reunion reveal review reward rhythm rib ribbon rice rich ride ridge rifle right rigid ring riot ripple risk ritual rival river road roast robot robust rocket romance roof rookie room rose rotate rough round route royal rubber rude rug rule run runway rural
s
sad saddle sadness safe sail salad salmon salon salt salute same sample sand satisfy satoshi sauce sausage save say scale scan scare scatter scene scheme school science scissors scorpion scout scrap screen script scrub sea search season seat second secret section security seed seek segment select sell seminar senior sense sentence series service session settle setup seven shadow shaft shallow share shed shell sheriff shield shift shine ship shiver shock shoe shoot shop short shoulder shove shrimp shrug shuffle shy sibling sick side siege sight sign silent silk silly silver similar simple since sing siren sister situate six size skate sketch ski skill skin skirt skull slab slam sleep slender slice slide slight slim slogan slot slow slush small smart smile smoke smooth snack snake snap sniff snow soap soccer social sock soda soft solar soldier solid solution solve someone song soon sorry sort soul sound soup source south space spare spatial spawn speak special speed spell spend sphere spice spider spike spin spirit split spoil sponsor spoon sport spot spray spread spring spy square squeeze squirrel stable stadium staff stage stairs stamp stand start state stay steak steel stem step stereo stick still
sting stock stomach stone stool story stove strategy street strike strong struggle student stuff stumble style subject submit subway success such sudden suffer sugar suggest suit summer sun sunny sunset super supply supreme sure surface surge surprise surround survey suspect sustain swallow swamp swap swarm swear sweet swift swim swing switch sword symbol symptom syrup system
t
table tackle tag tail talent talk tank tape target task taste tattoo taxi teach team tell ten tenant tennis tent term test text thank that theme then theory there they thing this thought three thrive throw thumb thunder ticket tide tiger tilt timber time tiny tip tired tissue title toast tobacco today toddler toe together toilet token tomato tomorrow tone tongue tonight tool tooth top topic topple torch tornado tortoise toss total tourist toward tower town toy track trade traffic tragic train transfer trap trash travel tray treat tree trend trial tribe trick trigger trim trip trophy trouble truck TRUE truly trumpet trust truth try tube tuition tumble tuna tunnel turkey turn turtle twelve twenty twice twin twist two type typical
u
ugly umbrella unable unaware uncle uncover under undo unfair unfold unhappy uniform unique unit universe unknown unlock until unusual unveil update upgrade uphold upon upper upset urban urge usage use used useful useless usual utility
v
vacant vacuum vague valid valley valve van vanish vapor various vast vault vehicle velvet vendor venture venue verb verify version very vessel veteran viable vibrant vicious victory video view village vintage violin virtual virus visa visit visual vital vivid vocal voice void volcano volume vote voyage
w
wage wagon wait walk wall walnut want warfare warm warrior wash wasp waste water wave way wealth weapon wear weasel weather web wedding weekend weird welcome west wet whale what wheat wheel when where whip whisper wide width wife wild will win window wine wing wink winner winter wire wisdom wise wish witness wolf woman wonder wood wool word work world worry worth wrap wreck wrestle wrist write wrong

y
yard year yellow you young youth

z
zebra  zero  zone  zoo  


Blockchains - platforms


Avalache (fast - PoS) 

Ethereum 2.0 (PoS) 

Polkadot (fast - NPoS) 

TomoChain (fast - PoSV) 

Solana (fast PoS - PoH) 

Bridges - Crypto bridges


Multi-signature wallets


Armory (Desktop Wallet)
Electrum (Desktop and Mobile Wallet)
BitPay (Desktop and Mobile Wallet)
BitGo (Desktop, Mobile and Web Wallet)
Carbon Wallet (Web Wallet)
BTC.com Wallet (Mobile and Web Wallet)
Freewallet (Mobile & Web Wallet)