CryptoCurrency

A cryptocurrency is a digital medium of exchange that uses encryption to secure the processes involved in generating units and conducting transactions.

If you have suggestions or just want to say hi you can use this form 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Tools - Information

Heel veel tools op ..

On-Chain-Investigations-Tools-List

Schema"s maken met MALTEGO 

ATM machines(Buy - Sell Bitcoins) 

Address detector (welke blockchain en/of geldig

Balance Check Batch (veel addressen checken) 

Bitcoin address checker (valid or not?)

Bitcoinaddress (find incomplete address) 

Blockchainexplorers

Blockchainexplorers List

Blockchain date converter

Bytecode decompiler (bytecode nr Solidity) 

Chainlist powered EVM networks (met NetworkID)

Cointool (maak tokens, NFC....) op eigen risico

Converters

Crypto investigation tools

Cryptolinks ( portal site - much information )

DeFi scam token identify (5 tools) 

Encrypters - decrypters

Exchanges

ETH converter

Etherscan token check tool (hoeveel tokens?)

Etherscan balance check tool (wat is de balance?)

Historical Price calculator (Hoeveel was een crypto waard in Euro op een bepaalde dag? ) 

Impermanent loss calculator

Logo's wallets

Memorypool live view Bitcoin

Metamask Vault decryptor (seed vinden) 

Miningfarm example

Miningpools


Bip39 Mnemonic phrase tool (welke seeds met derivatiepad (BIP32,BIP44,BIP49 enz) worden ondersteund door welke wallets (zie ook hieronder naar BIP compatible wallets) 

Mnemonic Code Converter (Goed)

Offline Mnemonic Code Converter 

Offline seed recover 2 (Goed met ontbrekend woord of checksum opzoeken

Filmpje over hoe via seed mogelijke walletadressen generen en in bulk checken


NFT Explorer (ERC1155 ERC721) 

Private Keys Import/Export

QR code generator

Schema Bitcointransactie

Seed Word list

Seed converter 

BIP39 compatible wallets

Unix Timestamp converter (omzetten tijd van vb Log files Metamask) 

Wallets (Top 10 2021) 

Wallets Android

Wallets - Apps Android Google Play

Wallets (Paper wallets) 

Wetgeving 


2023.06.09 Verordening 2023/1114 van het Europees Parlement en Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten. (MiCa) inwerking normaal voor jan 2024


MiCa PDF (

European Parliament legislative resolution of 20 April 2023 on the proposal for a
regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets
and amending Directive (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 – C9-0306/2020 –
2020/0265(COD)


MiCA Wiki


MiCA (NL Europese Raad) 


Wetgeving cryptocurrency's


Voor VASP's (Virtual Asset Providers) site FSMA


Kamer Volksvertegenwoordigers 

25 januari 2023

Voorstel van resolutie betreffende de regulering van het gebruik van cryptomunten en van de maatschappelijke, fiscale en milieueffecten ervan


1 februari 2022. — Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees


25 nov 2022 België beschouwt BTC, ETH en anderecryptocurrencies niet als effecten


1 mei 2022

Cryptomunten: nieuwe regels voor bepaalde aanbieders van diensten


Richtlijn 2013/36/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 juni 2013


Richtlijn (EU) 2019/1937 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 23 oktober 2019

inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden


Verordening (overheidsbesluit) 1093/2010 (

oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit)


Verordening 1095/2010 (

oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten enmarkten)

Fora

Bitcointalk (opgericht door Martti Malmi - medeoprichter Bitcoin) 

AllesOverCrypto BE-NL FB

Cryptocoiners NL FB

Cryptocoiners BE FB

Crypto.com Telegram

FAQ

Aparte pagina

Video's

Wat is een Bitcoin Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin


Bitcoin (afkorting BTC) is een cryptovaluta en een globaal betaalmiddel (als systeem wordt Bitcoin met een hoofdletter geschreven, als munteenheid vaak met een kleine letter). Het is de eerste gedecentraliseerde digitale munt die werkt zonder centrale bank of centrale beheerder. Het netwerk is peer-to-peer en de transacties gebeuren tussen de gebruikers onderling, zonder tussenpersoon. Deze transacties worden geverifieerd via netwerk nodes (een node is een computer waar de volledige blockchain (database) opstaat ) door het gebruik van cryptografie en worden opgeslagen in een openbare gedistribueerde database, gekend als een blockchain, waar gemiddeld eens in de 10 minuten een blok aan wordt toegevoegd. Het concept van een blockchain is voor het eerst in 1998 beschreven door Wei Dai op de cypherpunks-mailinglist, en in 2009 geïmplementeerd als opensourcesoftware onder de naam Bitcoin door Satoshi Nakamoto (pseudoniem van een onbekende persoon of groep). Satoshi (afgekort sat) werd later ook de naam van de kleinste rekeneenheid van bitcoin: 1 satoshi = 1/100.000.000 bitcoin (één honderdmiljoenste van één bitcoin) of 0,01 microbitcoin.

Het genesisblok, het eerste blok op de bitcoinblockchain, werd op 3 januari 2009 om 18:15:05 GMT (19:15:05 Midden-Europese Tijd) gegenereerd en bevatte de tekst: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". De eerste bitcointransactie werd verstuurd door Satoshi Nakamoto naar Hal Finney op 12 januari 2009. Vanaf die dag tot begin 2016 vonden ongeveer 100 miljoen bitcointransacties plaats. In 2020 was dit opgelopen tot 300 miljoen.


Wat is een Blockchain Bron: http://www.watisblockchain.nl/wat_is_blockchain.php

Zie ook Blockchain tutorial (technisch) 


Om eenvoudig uit te leggen wat een blockchain nu is kan deze vorm van databeheer het beste worden vergeleken met een database. Het universele grootboek van de blockchain is niets anders dan een grote database. Een database die gedeeld is met iedereen ter wereld. 1 met gegevens waarbij iedereen die meedoet (nodes) een exacte kopie van die database krijgt en kan zien wat erin staat. Iedereen kan vervolgens ook wijzigingen aanbrengen. En wanneer er een wijziging optreedt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen op alle andere computers waarop de database staat (nodes). Het resultaat is dat iedereen altijd dezelfde database heeft. Overal ter wereld, op elk moment.
Er is echter één eigenschap die blockchains uniek maakt. En dat is dat aan een blockchain alleen nieuwe regels toegevoegd kunnen worden. In feite is hiermee het enige wat een blockchain doet het toevoegen van nieuwe rijen of records, die automatisch met iedereen worden gedeeld. Het is niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder toegevoegde regels. De cryptografische software zorgt hier voor, door het combineren van alle rekenkracht in het netwerk voor de controle van de toevoegingen en het weigeren van mutaties.

Het zijn uiteindelijk de miners die beslissen welke transacties in er een blok worden gestoken. Hoe meer "fee" (soort commissie) je betaalt (aan de miner) hoe sneller je transactie in een blok zal gestoken worden en hoe sneller deze alzo bevestigd en dus uitgevoerd wordt. Voor het "vinden" van de hashwaarde van een block krijgt de miner een beloning. Deze beloning halveert om de 210.000 blocks wat neerkomt op ongeveer 4 jaar.  Op moment van het schrijven van deze tekst (26/08/2020) is de beloning 6.25 bitcoin. Wanneer zal er een volgende halvering plaatshebben? Kijk even hier


How Bitcoin Mining Works (bron: http://www.coindesk.com/information/how-bitcoin-mining-works/)


In traditional fiat money systems, governments simply print more money when they need to. But in bitcoin, money isn’t printed at all – it is discovered. Computers around the world ‘mine’ for coins by competing with each other.


How does mining take place?


People are sending bitcoins to each other over the bitcoin network all the time, but unless someone keeps a record of all these transactions, no-one would be able to keep track of who had paid what. The bitcoin network deals with this by collecting all of the transactions made during a set period into a list, called a block. It’s the miners’ job to confirm those transactions, and write them into a general ledger.


Making a hash of it


how bitcoin mining worksThis general ledger is a long list of blocks, known as the 'blockchain'. It can be used to explore any transaction made between any bitcoin addresses, at any point on the network. Whenever a new block of transactions is created, it is added to the blockchain, creating an increasingly lengthy list of all the transactions that ever took place on the bitcoin network. A constantly updated copy of the block is given to everyone who participates, so that they know what is going on.


But a general ledger has to be trusted, and all of this is held digitally. How can we be sure that the blockchain stays intact, and is never tampered with? This is where the miners come in.


When a block of transactions is created, miners put it through a process. They take the information in the block, and apply a mathematical formula to it, turning it into something else. That something else is a far shorter, seemingly random sequence of letters and numbers known as a hash. This hash is stored along with the block, at the end of the blockchain at that point in time.


Hashes have some interesting properties. It’s easy to produce a hash from a collection of data like a bitcoin block, but it’s practically impossible to work out what the data was just by looking at the hash. And while it is very easy to produce a hash from a large amount of data, each hash is unique. If you change just one character in a bitcoin block, its hash will change completely.


Miners don’t just use the transactions in a block to generate a hash. Some other pieces of data are used too. One of these pieces of data is the hash of the last block stored in the blockchain.


Because each block’s hash is produced using the hash of the block before it, it becomes a digital version of a wax seal. It confirms that this block – and every block after it – is legitimate, because if you tampered with it, everyone would know.


If you tried to fake a transaction by changing a block that had already been stored in the blockchain, that block’s hash would change. If someone checked the block’s authenticity by running the hashing function on it, they’d find that the hash was different from the one already stored along with that block in the blockchain. The block would be instantly spotted as a fake.


Because each block’s hash is used to help produce the hash of the next block in the chain, tampering with a block would also make the subsequent block’s hash wrong too. That would continue all the way down the chain, throwing everything out of whack.


Competing for coins


Butterfly Labs Bitforce mining rigSo, that’s how miners ‘seal off’ a block. They all compete with each other to do this, using software written specifically to mine blocks. Every time someone successfully creates a hash, they get a reward of 25 bitcoins, the blockchain is updated, and everyone on the network hears about it. That’s the incentive to keep mining, and keep the transactions working.


The problem is that it’s very easy to produce a hash from a collection of data. Computers are really good at this. The bitcoin network has to make it more difficult, otherwise everyone would be hashing hundreds of transaction blocks each second, and all of the bitcoins would be mined in minutes. The bitcoin protocol deliberately makes it more difficult, by introducing something called ‘proof of work’.


The bitcoin protocol won’t just accept any old hash. It demands that a block’s hash has to look a certain way; it must have a certain number of zeroes at the start. There’s no way of telling what a hash is going to look like before you produce it, and as soon as you include a new piece of data in the mix, the hash will be totally different.


Miners aren’t supposed to meddle with the transaction data in a block, but they must change the data they’re using to create a different hash. They do this using another, random piece of data called a ‘nonce’. This is used with the transaction data to create a hash. If the hash doesn’t fit the required format, the nonce is changed, and the whole thing is hashed again. It can take many attempts to find a nonce that works, and all the miners in the network are trying to do it at the same time. That’s how miners earn their bitcoins.

REGULAR EXPRESSIONS


Bitcoin


Bitcoin Address (all Formats)

\b([13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34})|bc(0([ac-hj-np-z02-9]{39}|[ac-hj-np-z02-9]{59})|1[ac-hj-np-z02-9]{8,87})\b

Bitcoin Transaction ID

\b[a-zA-Z0-9]{64}\b

Bitcoin Address

\b1[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}\b

Bitcoin (only P2SH Format) / Litecoin (P2SH Format, alt)

\b3[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}\b

Bitcoin Address (only Bech32 Format, Version 1 and 0)

\bbc(0([ac-hj-np-z02-9]{39}|[ac-hj-np-z02-9]{59})|1[ac-hj-np-z02-9]{8,87})\b

Bitcoin Address (only originales Format, with escape characters)

\b1\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){25,34}\b

Bitcoin (only P2SH Format, with escape characters) / Litecoin P2SH (alt, with escape characters)

\b3\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){25,34}\bAltcoins


ETH, Ethereum Address

\b(0x)?[0-9a-fA-F]{40}\b

Bitcoin Cash Address (neues Format, "CashAddr")

\b(bitcoincash\:)?[qp]([0-9a-zA-Z]{41})\b

XMR, Monero Address

\b4[0-9AB][1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{93}\b

LTC, Litecoin Address

\b[LM3][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,33}\b

DASH Address (vormals DRK = Darkcoin)

\bX[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{33}\b

BitMessage Address

\bBM-[1-9a-km-zA-HJ-NP-Z]{32,34}\b

NEO, Neogas Address

\bA[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{33}\b

XLM, Lumens (Stellar) Address

\bG[1-9A-Z]{55}\b

XLM, Lumens (Stellar) Private Key

\bS[1-9A-Z]{55}\b

ZEC, ZCash Address

\b[tz][13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{33}\b

DOGE Address

\bD{1}[5-9A-HJ-NP-U]{1}[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{32}\b

PPC, Peercoin Address

\bP[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,33}\b

PPC, Peercoin Private Key

\bU[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{51}\b

NMC, Namecoin Address

\b[NM][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,33}\b

BTS, Bitshares Address

\bBTS[1-9]{1}[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{49}\b

XRP, Ripple Address

\br[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{27,35}\bDivers


BIP38 Encrypted Private Key

\b6P[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{56}\b

BIP38 Encrypted Private Key (with escape characters)

\b6\x00P\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){56}\b

WIF Private key, uncompressed public keys

\b5[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{50}\b

WIF Private key, uncompressed public keys (with escape characters)

\b5\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){50}\b

WIF Private key, compressed public keys

\b[KL][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{51}\b

WIF Private key, compressed public keys (with escape characters)

\b[KL]\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){51}\b

BIP32 HD walllet private node

\bxprv[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{107,108}\b

BIP32 HD walllet private node (with escape characters)


\bx\x00p\x00r\x00v\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){107,108}\b

BIP32 HD walllet public node

\bxpub[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{107,108}\b

BIP32 HD walllet public node (with escape characters)

\bx\x00p\x00u\x00b\x00([a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]\x00){107,108}\bIP Address

\b(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\.(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\.(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\.(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\b

E-Mail (no IDN)

b[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+\b\

Domain (no IDN)

\b[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]{1,61}[a-zA-Z0-9]\.[a-zA-Z]{2,}\b

MD5 Hash

\b[a-fA-F\d]{32}\b

Onion Address

\b[a-zA-Z2-7]{16}\.onion\b

NextGen Onion Address

\b[a-zA-Z2-7]{56}\.onion\b

Mnemonic (newer format)

[\b\W]*(([a-zA-Z]{3,8}[\b\W]+){11,12}|([a-zA-Z]{3,8}[\b\W]+){23,24})([\b\W]*[a-zA-Z]{3,8})

Mnemonic (older format - longer words, more false positives)

[\b\W]*(([a-zA-Z]{3,12}[\b\W]+){11,12}|([a-zA-Z]{3,12}[\b\W]+){23,24})([\b\W]*[a-zA-Z]{3,12})

BIP39 (seed words)
a
abandon ability able about above absent absorb abstract absurd abuse access accident account accuse achieve acid acoustic acquire across act action actor actress actual adapt add addict address adjust admit adult advance advice aerobic affair afford afraid again age agent agree ahead aim air airport aisle alarm album alcohol alert alien all alley allow almost alone alpha already also alter always amateur amazing among amount amused analyst anchor ancient anger angle angry animal ankle announce annual another answer antenna antique anxiety any apart apology appear apple approve april arch arctic area arena argue arm armed armor army around arrange arrest arrive arrow art artefact artist artwork ask aspect assault asset assist assume asthma athlete atom attack attend attitude attract auction audit august aunt author auto autumn average avocado avoid awake aware away awesome awful awkward axis
b
baby bachelor bacon badge bag balance balcony ball bamboo banana banner bar barely bargain barrel base basic basket battle beach bean beauty because become beef before begin behave behind believe below belt bench benefit best betray better between beyond bicycle bid bike bind biology bird birth bitter black blade blame blanket blast bleak bless blind blood blossom blouse blue blur blush board boat body boil bomb bone bonus book boost border
boring borrow boss bottom bounce box boy bracket brain brand brass brave bread breeze brick bridge brief bright bring brisk broccoli broken bronze broom brother brown brush bubble buddy budget buffalo build bulb bulk bullet bundle bunker burden burger burst bus
business busy butter buyer buzz
c
cabbage cabin cable cactus cage cake call calm camera camp can canal cancel candy cannon canoe canvas canyon capable capital captain car carbon card cargo carpet carry cart case cash casino castle casual cat catalog catch category cattle caught cause caution cave ceiling celery cement census century cereal certain chair chalk champion change chaos chapter charge chase chat cheap check cheese chef cherry chest chicken chief child chimney choice choose chronic chuckle chunk churn cigar cinnamon circle citizen city civil claim clap clarify claw clay clean clerk clever click client cliff climb clinic clip clock clog close cloth cloud clown club clump cluster clutch coach coast coconut code coffee coil coin collect color column combine come comfort comic common company concert conduct confirm congress connect consider control convince cook cool copper copy coral core corn correct cost cotton couch country couple course cousin cover coyote crack cradle craft cram crane crash crater crawl crazy cream credit creek crew cricket crime crisp critic crop cross crouch crowd crucial cruel cruise crumble crunch crush cry crystal cube culture cup cupboard curious current curtain curve cushion custom cute cycle
d
dad damage damp dance danger daring dash daughter dawn day deal debate debris decade december decide decline decorate decrease deer defense define defy degree delay deliver demand demise denial dentist deny depart depend deposit depth deputy derive describe desert design desk despair destroy detail detect develop device devote diagram dial diamond diary dice diesel diet differ digital dignity dilemma dinner dinosaur direct dirt disagree discover disease dish dismiss disorder display distance divert divide divorce dizzy doctor document dog doll dolphin domain donate donkey donor door dose double dove draft dragon drama drastic draw dream dress drift drill drink drip drive drop drum dry duck dumb dune during dust dutch duty dwarf dynamic
e
eager eagle early earn earth easily east easy echo ecology economy edge edit educate effort egg eight either elbow elder electric elegant element elephant elevator elite else embark embody embrace emerge emotion employ empower empty enable enact end endless endorse enemy energy enforce engage engine enhance enjoy enlist enough enrich enroll ensure enter entire entry envelope episode equal equip era erase erode erosion error erupt escape essay essence estate eternal ethics evidence evil evoke evolve exact example excess exchange excite exclude excuse execute exercise exhaust exhibit exile exist exit exotic expand expect expire explain expose express extend extra eye eyebrow
f
fabric face faculty fade faint faith fall false fame family famous fan fancy fantasy farm fashion fat fatal father fatigue fault favorite feature february federal fee feed feel female fence festival fetch fever few fiber fiction field figure file film filter final find fine finger finish fire firm first fiscal fish fit fitness fix flag flame flash flat flavor flee flight flip float flock floor flower fluid flush fly foam focus fog foil fold follow food foot force forest forget fork fortune forum forward fossil foster found fox fragile frame frequent fresh friend fringe frog front frost frown frozen fruit fuel fun funny furnace fury future
g
gadget gain galaxy gallery game gap garage garbage garden garlic garment gas gasp gate gather gauge gaze general genius genre gentle genuine gesture ghost giant gift giggle ginger giraffe girl give glad glance glare glass glide glimpse globe gloom glory glove glow glue goat goddess gold good goose gorilla gospel gossip govern gown grab grace grain grant grape grass gravity great green grid grief grit grocery group grow grunt guard guess guide guilt guitar gun gym
h
habit hair half hammer hamster hand happy harbor hard harsh harvest hat have hawk hazard head health heart heavy hedgehog height hello helmet help hen hero hidden high hill hint hip hire history hobby hockey hold hole holiday hollow home honey hood hope horn horror horse hospital host hotel hour hover hub huge human humble humor hundred hungry hunt hurdle hurry hurt husband hybrid
i
ice icon idea identify idle ignore ill illegal illness image imitate immense immune impact impose improve impulse inch include income increase index indicate indoor industry infant inflict inform inhale inherit initial inject injury inmate inner innocent input inquiry insane insect inside inspire install intact interest into invest invite involve iron island isolate issue item ivory
j
jacket jaguar jar jazz jealous jeans jelly jewel job join joke journey joy judge juice jump jungle junior junk just
k
kangaroo keen keep ketchup key kick kid kidney kind kingdom kiss kit kitchen kite kitten kiwi knee knife knock know

l

lab label labor ladder lady lake lamp language laptop large later latin laugh laundry lava law lawn lawsuit layer lazy leader leaf learn leave lecture left leg legal legend leisure lemon lend length lens leopard lesson letter level liar liberty library license life lift light like limb limit link lion liquid list little live lizard load loan lobster local lock logic lonely long loop lottery loud lounge love loyal lucky luggage lumber lunar lunch luxury lyrics
m
machine mad magic magnet maid mail main major make mammal man manage mandate mango mansion manual maple marble march margin marine market marriage mask mass master match material math matrix matter maximum maze meadow mean measure meat mechanic medal media melody melt member memory mention menu mercy merge merit merry mesh message metal method middle midnight milk million mimic mind minimum minor minute miracle mirror misery miss mistake mix mixed mixture mobile model modify mom moment monitor monkey monster month moon moral more morning mosquito mother motion motor mountain mouse move movie much muffin mule multiply muscle museum mushroom music must mutual myself mystery myth
n
naive name napkin narrow nasty nation nature near neck need negative neglect neither nephew nerve nest net network neutral never news next nice night noble noise nominee noodle normal north nose notable note nothing notice novel now nuclear number nurse nut

o
oak obey object oblige obscure observe obtain obvious occur ocean october odor off offer office often oil okay old olive olympic omit once one onion online only open opera opinion oppose option orange orbit orchard order ordinary organ orient original orphan ostrich other outdoor outer output outside oval oven over own owner oxygen oyster ozone
p
pact paddle page pair palace palm panda panel panic panther paper parade parent park parrot party pass patch path patient patrol pattern pause pave payment peace peanut pear peasant pelican pen penalty pencil people pepper perfect permit person pet phone photo phrase physical piano picnic picture piece pig pigeon pill pilot pink pioneer pipe pistol pitch pizza place planet plastic plate play please pledge pluck plug plunge poem poet point polar pole police pond pony pool popular portion position possible post potato pottery poverty powder power practice praise predict prefer prepare present pretty prevent price pride primary print priority prison private prize problem process produce profit program project promote proof property prosper protect proud provide public pudding pull pulp pulse pumpkin punch pupil puppy purchase purity purpose purse push put puzzle pyramid
q
quality quantum quarter question quick quit quiz quote
r
rabbit raccoon race rack radar radio rail rain raise rally ramp ranch random range rapid rare rate rather raven raw razor ready real reason rebel rebuild recall receive recipe record recycle reduce reflect reform refuse region regret regular reject relax release relief rely remain remember remind remove render renew rent reopen repair repeat replace report require rescue resemble resist resource response result retire retreat return reunion reveal review reward rhythm rib ribbon rice rich ride ridge rifle right rigid ring riot ripple risk ritual rival river road roast robot robust rocket romance roof rookie room rose rotate rough round route royal rubber rude rug rule run runway rural
s
sad saddle sadness safe sail salad salmon salon salt salute same sample sand satisfy satoshi sauce sausage save say scale scan scare scatter scene scheme school science scissors scorpion scout scrap screen script scrub sea search season seat second secret section security seed seek segment select sell seminar senior sense sentence series service session settle setup seven shadow shaft shallow share shed shell sheriff shield shift shine ship shiver shock shoe shoot shop short shoulder shove shrimp shrug shuffle shy sibling sick side siege sight sign silent silk silly silver similar simple since sing siren sister situate six size skate sketch ski skill skin skirt skull slab slam sleep slender slice slide slight slim slogan slot slow slush small smart smile smoke smooth snack snake snap sniff snow soap soccer social sock soda soft solar soldier solid solution solve someone song soon sorry sort soul sound soup source south space spare spatial spawn speak special speed spell spend sphere spice spider spike spin spirit split spoil sponsor spoon sport spot spray spread spring spy square squeeze squirrel stable stadium staff stage stairs stamp stand start state stay steak steel stem step stereo stick still
sting stock stomach stone stool story stove strategy street strike strong struggle student stuff stumble style subject submit subway success such sudden suffer sugar suggest suit summer sun sunny sunset super supply supreme sure surface surge surprise surround survey suspect sustain swallow swamp swap swarm swear sweet swift swim swing switch sword symbol symptom syrup system
t
table tackle tag tail talent talk tank tape target task taste tattoo taxi teach team tell ten tenant tennis tent term test text thank that theme then theory there they thing this thought three thrive throw thumb thunder ticket tide tiger tilt timber time tiny tip tired tissue title toast tobacco today toddler toe together toilet token tomato tomorrow tone tongue tonight tool tooth top topic topple torch tornado tortoise toss total tourist toward tower town toy track trade traffic tragic train transfer trap trash travel tray treat tree trend trial tribe trick trigger trim trip trophy trouble truck TRUE truly trumpet trust truth try tube tuition tumble tuna tunnel turkey turn turtle twelve twenty twice twin twist two type typical
u
ugly umbrella unable unaware uncle uncover under undo unfair unfold unhappy uniform unique unit universe unknown unlock until unusual unveil update upgrade uphold upon upper upset urban urge usage use used useful useless usual utility
v
vacant vacuum vague valid valley valve van vanish vapor various vast vault vehicle velvet vendor venture venue verb verify version very vessel veteran viable vibrant vicious victory video view village vintage violin virtual virus visa visit visual vital vivid vocal voice void volcano volume vote voyage
w
wage wagon wait walk wall walnut want warfare warm warrior wash wasp waste water wave way wealth weapon wear weasel weather web wedding weekend weird welcome west wet whale what wheat wheel when where whip whisper wide width wife wild will win window wine wing wink winner winter wire wisdom wise wish witness wolf woman wonder wood wool word work world worry worth wrap wreck wrestle wrist write wrong

y
yard year yellow you young youth

z
zebra  zero  zone  zoo  


SHAMIR word list voor TREZOR


academic
acid
acne
acquire
acrobat
activity
actress
adapt
adequate
adjust
admit
adorn
adult
advance
advocate
afraid
again
agency
agree
aide
aircraft
airline
airport
ajar
alarm
album
alcohol
alien
alive
alpha
already
alto
aluminum
always
amazing
ambition
amount
amuse
analysis
anatomy
ancestor
ancient
angel
angry
animal
answer
antenna
anxiety
apart
aquatic
arcade
arena
argue
armed
artist
artwork
aspect
auction
august
aunt
average
aviation
avoid
award
away
axis
axle
beam
beard
beaver
become
bedroom
behavior
being
believe
belong
benefit
best
beyond
bike
biology
birthday
bishop
black
blanket
blessing
blimp
blind
blue
body
bolt
boring
born
both
boundary
bracelet
branch
brave
breathe
briefing
broken
brother
browser
bucket
budget
building
bulb
bulge
bumpy
bundle
burden
burning
busy
buyer
cage
calcium
camera
campus
canyon
capacity
capital
capture
carbon
cards
careful
cargo
carpet
carve
category
cause
ceiling
center
ceramic
champion
change
charity
check
chemical
chest
chew
chubby
cinema
civil
class
clay
cleanup
client
climate
clinic
clock
clogs
closet
clothes
club
cluster
coal
coastal
coding
column
company
corner
costume
counter
course
cover
cowboy
cradle
craft
crazy
credit
cricket
criminal
crisis
critical
crowd
crucial
crunch
crush
crystal
cubic
cultural
curious
curly
custody
cylinder
daisy
damage
dance
darkness
database
daughter
deadline
deal
debris
debut
decent
decision
declare
decorate
decrease
deliver
demand
density
deny
depart
depend
depict
deploy
describe
desert
desire
desktop
destroy
detailed
detect
device
devote
diagnose
dictate
diet
dilemma
diminish
dining
diploma
disaster
discuss
disease
dish
dismiss
display
distance
dive
divorce
document
domain
domestic
dominant
dough
downtown
dragon
dramatic
dream
dress
drift
drink
drove
drug
dryer
duckling
duke
duration
dwarf
dynamic
early
earth
easel
easy
echo
eclipse
ecology
edge
editor
educate
either
elbow
elder
election
elegant
element
elephant
elevator
elite
else
email
emerald
emission
emperor
emphasis
employer
empty
ending
endless
endorse
enemy
energy
enforce
engage
enjoy
enlarge
entrance
envelope
envy
epidemic
episode
equation
equip
eraser
erode
escape
estate
estimate
evaluate
evening
evidence
evil
evoke
exact
example
exceed
exchange
exclude
excuse
execute
exercise
exhaust
exotic
expand
expect
explain
express
extend
extra
eyebrow
facility
fact
failure
faint
fake
false
family
famous
fancy
fangs
fantasy
fatal
fatigue
favorite
fawn
fiber
fiction
filter
finance
findings
finger
firefly
firm
fiscal
fishing
fitness
flame
flash
flavor
flea
flexible
flip
float
floral
fluff
focus
forbid
force
forecast
forget
formal
fortune
forward
founder
fraction
fragment
frequent
freshman
friar
fridge
friendly
frost
froth
frozen
fumes
funding
furl
fused
galaxy
game
garbage
garden
garlic
gasoline
gather
general
genius
genre
genuine
geology
gesture
glad
glance
glasses
glen
glimpse
goat
golden
graduate
grant
grasp
gravity
gray
greatest
grief
grill
grin
grocery
gross
group
grownup
grumpy
guard
guest
guilt
guitar
gums
hairy
hamster
hand
hanger
harvest
have
havoc
hawk
hazard
headset
health
hearing
heat
helpful
herald
herd
hesitate
hobo
holiday
holy
home
hormone
hospital
hour
huge
human
humidity
hunting
husband
hush
husky
hybrid
idea
identify
idle
image
impact
imply
improve
impulse
include
income
increase
index
indicate
industry
infant
inform
inherit
injury
inmate
insect
inside
install
intend
intimate
invasion
involve
iris
island
isolate
item
ivory
jacket
jerky
jewelry
join
judicial
juice
jump
junction
junior
junk
jury
justice
kernel
keyboard
kidney
kind
kitchen
knife
knit
laden
ladle
ladybug
lair
lamp
language
large
laser
laundry
lawsuit
leader
leaf
learn
leaves
lecture
legal
legend
legs
lend
length
level
liberty
library
license
lift
likely
lilac
lily
lips
liquid
listen
literary
living
lizard
loan
lobe
location
losing
loud
loyalty
luck
lunar
lunch
lungs
luxury
lying
lyrics
machine
magazine
maiden
mailman
main
makeup
making
mama
manager
mandate
mansion
manual
marathon
march
market
marvel
mason
material
math
maximum
mayor
meaning
medal
medical
member
memory
mental
merchant
merit
method
metric
midst
mild
military
mineral
minister
miracle
mixed
mixture
mobile
modern
modify
moisture
moment
morning
mortgage
mother
mountain
mouse
move
much
mule
multiple
muscle
museum
music
mustang
nail
national
necklace
negative
nervous
network
news
nuclear
numb
numerous
nylon
oasis
obesity
object
observe
obtain
ocean
often
olympic
omit
oral
orange
orbit
order
ordinary
organize
ounce
oven
overall
owner
paces
pacific
package
paid
painting
pajamas
pancake
pants
papa
paper
parcel
parking
party
patent
patrol
payment
payroll
peaceful
peanut
peasant
pecan
penalty
pencil
percent
perfect
permit
petition
phantom
pharmacy
photo
phrase
physics
pickup
picture
piece
pile
pink
pipeline
pistol
pitch
plains
plan
plastic
platform
playoff
pleasure
plot
plunge
practice
prayer
preach
predator
pregnant
premium
prepare
presence
prevent
priest
primary
priority
prisoner
privacy
prize
problem
process
profile
program
promise
prospect
provide
prune
public
pulse
pumps
punish
puny
pupal
purchase
purple
python
quantity
quarter
quick
quiet
race
racism
radar
railroad
rainbow
raisin
random
ranked
rapids
raspy
reaction
realize
rebound
rebuild
recall
receiver
recover
regret
regular
reject
relate
remember
remind
remove
render
repair
repeat
replace
require
rescue
research
resident
response
result
retailer
retreat
reunion
revenue
review
reward
rhyme
rhythm
rich
rival
river
robin
rocky
romantic
romp
roster
round
royal
ruin
ruler
rumor
sack
safari
salary
salon
salt
satisfy
satoshi
saver
says
scandal
scared
scatter
scene
scholar
science
scout
scramble
screw
script
scroll
seafood
season
secret
security
segment
senior
shadow
shaft
shame
shaped
sharp
shelter
sheriff
short
should
shrimp
sidewalk
silent
silver
similar
simple
single
sister
skin
skunk
slap
slavery
sled
slice
slim
slow
slush
smart
smear
smell
smirk
smith
smoking
smug
snake
snapshot
sniff
society
software
soldier
solution
soul
source
space
spark
speak
species
spelling
spend
spew
spider
spill
spine
spirit
spit
spray
sprinkle
square
squeeze
stadium
staff
standard
starting
station
stay
steady
step
stick
stilt
story
strategy
strike
style
subject
submit
sugar
suitable
sunlight
superior
surface
surprise
survive
sweater
swimming
swing
switch
symbolic
sympathy
syndrome
system
tackle
tactics
tadpole
talent
task
taste
taught
taxi
teacher
teammate
teaspoon
temple
tenant
tendency
tension
terminal
testify
texture
thank
that
theater
theory
therapy
thorn
threaten
thumb
thunder
ticket
tidy
timber
timely
ting
tofu
together
tolerate
total
toxic
tracks
traffic
training
transfer
trash
traveler
treat
trend
trial
tricycle
trip
triumph
trouble
true
trust
twice
twin
type
typical
ugly
ultimate
umbrella
uncover
undergo
unfair
unfold
unhappy
union
universe
unkind
unknown
unusual
unwrap
upgrade
upstairs
username
usher
usual
valid
valuable
vampire
vanish
various
vegan
velvet
venture
verdict
verify
very
veteran
vexed
victim
video
view
vintage
violence
viral
visitor
visual
vitamins
vocal
voice
volume
voter
voting
walnut
warmth
warn
watch
wavy
wealthy
weapon
webcam
welcome
welfare
western
width
wildlife
window
wine
wireless
wisdom
withdraw
wits
wolf
woman
work
worthy
wrap
wrist
writing
wrote
year
yelp
yield
yoga
zero


Blockchains - platforms


Avalache (fast - PoS) 

Ethereum 2.0 (PoS) 

Polkadot (fast - NPoS) 

TomoChain (fast - PoSV) 

Solana (fast PoS - PoH) 

Bridges - Crypto bridges


Multi-signature wallets


Armory (Desktop Wallet)
Electrum (Desktop and Mobile Wallet)
BitPay (Desktop and Mobile Wallet)
BitGo (Desktop, Mobile and Web Wallet)
Carbon Wallet (Web Wallet)
BTC.com Wallet (Mobile and Web Wallet)
Freewallet (Mobile & Web Wallet)