CryptoTrading

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

INDICATORS 

De indicator is een mooi hulpmiddel om het innemen van een positie die u al in gedachte heeft te timen. De eerste manier waarop u de indicator kunt gebruiken, is door te kopen of te verkopen na een uitbraak buiten de banden. Hier gaat overigens niet mijn voorkeur naar uit.

De manier waarop ik de indicator graag gebruik, is door op het moment dat de koers een van de buitenste banden raakt, een contraire positie in te nemen. Hier zitten overigens nog wel wat voorwaarden aan, die u in de uitgebreidere uitleg over Bollinger Bands duidelijk kunt lezen.


Als de bovenste en onderste lijn van de Bolinger Bands dicht bij elkaar liggen wil dit zeggen dat er weinig volaliteit is. Als ze verder uit elkaar gaan 

Leading indicator

Leading indicatoren kunnen vaak iets zeggen over de richting van de komende koersbeweging. Deze mogelijke beweging is gebaseerd op het koersmomentum. De meest bekende leading indicator is de Relative Strength Index (RSI).

Lagging indicator

Lagging indicatoren kijken terug naar eerdere koersbewegingen. Dergelijke indicatoren dienen ter bevestiging van een bestaande trend. Een bekend trendvolgende indicator is het voortschrijdende gemiddelde, oftewel de Moving Average.

De Money Flow Index (MFI) indicator brengt op een eenvoudige manier de geldstromen van een aandeel in kaart. De MFI indicator maakt gebruik van zowel de prijs als het volume om koop- en verkoopdruk te meten. Met behulp van de MFI kan het ‘enthousiasme’ van de markt in kaart worden gebracht.

De moneyflow wordt berekend door de gemiddelde prijs te vermenigvuldigen met het volume van die dag. Specifieker; de gemiddelde prijs wordt berekend door de high, de low en de close bij elkaar op te tellen en te delen door 3. Indien de prijs stijgt dan spreken we van geldinstroom, en bij een dalende prijs stroomt er juist geld uit het aandeel. Vervolgens wordt de money ratio berekend, die aangeeft of er sprake is van een positieve of een negatieve geldstroom.

Deze ratio’s worden vervolgen in dezelfde formule van de RSI gestopt om er een oscillator van te maken die tussen 0 en 100 beweegt.

Oscillatoren

De meeste technische indicatoren zijn eigenlijk oscillatoren. Een oscillator is een technische indicator welke tussen twee extreme lijnen fluctueert. Een bekende oscillator is de MACD-indicator. Deze lijnen hebben extreme waarden. Komt de oscillator boven de bovenste waarde, dan is sprake van een overbought situatie. Komt de indicator onder de laagste waarde, dan is sprake van een oversold situatie.

Dit is overigens niet het enige signaal dat een oscillator kan geven. Er zijn drie verschillende soorten signalen:

  • Doorkruising van extreme waardes: Zoals gezegd heeft een oscillator twee lijnen. Deze lijnen hebben extreme waarden. Komt de oscillator boven de bovenste waarde, dan is sprake van een overbought situatie. Komt de indicator onder de laagste waarde, dan is sprake van een ‘oversold’ situatie.
  • Kruising van de nulwaarde: Een oscillator kent een neutrale waarde. Noteert de waarde van de indicator boven dit niveau, is het een positief signaal en vice versa.
  • Divergentie: Hierbij worden positieve en negatieve divergentie onderscheiden. Positieve divergentie vindt plaats als de indicator stijgt, terwijl de koers daalt. Van negatieve divergentie is sprake als de indicator daalt, terwijl de koers stijgt.

De stochastic oscillator (STO) is een veelgebruikte indicator onder daytraders. De indicator reageert niet alleen zeer snel en nauwkeurig, maar weet ook veel toppen en bodems in de koersgrafiek te signaleren. De stochastic probeert de draaipunten te voorspellen door de slotkoers van de onderliggende waarde te vergelijken met de range van een bepaalde tijdsperiode.

De indicator is gebaseerd op de gedachte dat de markt sterker wordt wanneer de slotkoers dicht bij de hoogste koers van de dag ligt. Andersom zou de markt zwakker zijn wanneer de slotkoers dicht bij het laagste punt van de dag ligt.

MACD-indicator

Nog een Nederlandstalige uitleg

(Moving Average Convergence Divergence)

Deze technische indicator bestaat uit twee lijnen, de zogenoemde MACD-lijn en de signaallijn. De lijnen kunnen op twee verschillende manieren een signaal afgeven. Allereerst geeft de richting van de MACD-lijn een signaal af, waarbij een oplopende lijn logischerwijs positief is en een dalende lijn negatief.

Naast de richting van de trend, geeft de technische indicator ook nog koop- of verkoopsignalen af. Doorkruist de MACD-lijn (hier rood) opwaarts de signaallijn (blauw) , dan is sprake van een koopsignaal. In het tegengestelde geval dat de doorkruising neerwaarts is, wordt een verkoopsignaal afgegeven.


Tot slot zegt de indicator iets over de kracht van de trend. Des te groter de afstand tussen beide lijnen, des te sterker de trend. In de candles resulteert dit in grotere candles. Des te groter de candle, des te sterker de trend is.

Het voortschrijdend gemiddelde is een veelgebruikte indicator door handelaren. Juist omdat zoveel beleggers deze indicator gebruiken, gebeurt het vaak dat deze gemiddelden voor steun of weerstand zorgen. De Simple Moving Average en de Exponential Moving Average zijn de meest gebruikte Moving Averages. Deze indicator is goed te gebruiken samen met andere indicatoren als de RSI en de MACD.

Parabolic SAR     

Video

(SAR = Stop and Reverse) 

De Parabolic SAR is een trend indicator, ontwikkeld door Welles Wilder, die de kortetermijntrend weergeeft. Deze indicator tekent stippen boven of onder de koers en wordt voornamelijk door kortetermijnbeleggers gebruikt om uitstapmomenten te bepalen.

De RSI geeft de snelheid en de richting van een beweging weer. De technische indicator heeft een waarde tussen de 0 en 100.

Hoewel dat soms zo lijkt, bewegen aandelenmarkten nooit in een rechte lijn omhoog of omlaag. Tussentijds vinden altijd tegenbewegingen plaats, door bijvoorbeeld winstnemingen. Door middel van de fibonacci retracement indicator is het mogelijk deze eventuele draaipunten in de markt te signaleren. Voor we verder gaan is het goed om even te bekijken waar de indicator vandaan komt. De bedenker van Fibonacci is namelijk Leonardo van Pisa (Fibonacci). Hij was een bekende Italiaanse wiskundige die ontdekte dat bepaalde series van nummers, natuurlijke verhoudingen in het universum beschrijven.

Fibonacci is een reeks getallen die begint bij twee getallen: eerst 0 en vervolgens 1. Het volgende getal komt telkens voort uit de som van de voorgaande twee getallen.

Na de eerste twee getallen komt dus weer een 1 (0 + 1 = 1), vervolgens komt een 2 (1 + 1), daarna een 3 ( 1+ 2). Het begin van de rij van Fibonacci ziet er als volgt uit:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946,.

Marktorder

Een marktorder is een order tegen de marktkoers dat onmiddellijk naar de beurs gaat. Het order wordt uitgevoerd tegen de koers die geldt op het ogenblik dat het order aan de beurt is in de markt.
Een marktorder gebruikt u als u koste wat kost wilt handelen.
Voordelen
• Voorrang op limietorders.
• Snelle uitvoering.
Nadelen
• Door beursschommelingen kan de prijs sterk afwijken van de laatste koers (slippage). Hou de liquiditeit of verhandelbaarheid van het aandeel dus goed in het oog.

Limietorder

Bij een limietorder geeft u een bepaalde koerslimiet op. Met die koerslimiet geeft u aan wat de maximale prijs is die u bij een aankoop wilt betalen of de minimale prijs die u bij een verkoop wilt ontvangen. Het order wordt pas uitgevoerd als de koers van het effect de limiet bereikt.
Voordelen
• U hebt meer controle over de prijs.
• U kunt limietorders gebruiken om op gegevens van technische analyse in te spelen.
• Uw order wordt nooit uitgevoerd aan een prijs die minder gunstig is dan uw ingestelde limiet.
Nadelen
• De kans bestaat dat uw order nooit wordt uitgevoerd omdat de koers met de limiet flirt, maar hem niet overschrijdt.

FAQ 

Stop Limit 


Een One-Cancels-the-Other (OCO) is een order die een stop-limit order en een limit-maker order combineert, met dezelfde hoeveelheid. Wanneer één van de bestellingen wordt uitgevoerd (de stopprijs wordt geactiveerd voor een stoplimietorder), wordt de andere automatisch geannuleerd.

What is the difference between Binance Chain and Binance Smart Chain?


Binance Chain is a blockchain project that was initiated by Binance and launched in April 2019. It allows anyone to issue, use, and exchange digital assets on the blockchain. The native token of Binance Chain is BNB.

Binance DEX is a decentralized exchange that runs on top of Binance Chain and is it's most used decentralized application (DApp) to date. It allows users to directly trade digital assets on the blockchain with funds never leaving their own wallets.Binance Smart Chain is a "parallel blockchain" that brings programmability to Binance Chain, essentially creating a dual-chain system.

This enables the support of smart contracts and compatibility with the Ethereum Virtual Machine (EVM) while retaining the performance capabilities of Binance Chain. From a user standpoint, the two parallel chains act in essentially the same way, but in the background they are different.

Binance Chain is a simple design in terms of its application – the main goal is to facilitate fast trading while being able to handle large loads.

Binance Smart Chain extends this functionality with the ability to create smart contracts and more complex decentralized applications. Thanks to the similar designs, Binance Chain and Binance Smart Chain can natively communicate with each other.

Short gaan op Bitcoin of Bitcoin shorten betekent in feite dat je Bitcoins verkoopt die je eigenlijk niet in bezit hebt. Je leent als het ware een (deel van een) Bitcoin van iemand en deze geef je later weer terug.

Op het moment dat je Bitcoin short, verkoop je dus Bitcoin om het vervolgens op een later tijdstip weer (hopelijk goedkoper) terug te kopen. Dit is de verkeerde volgorde, want hoe kan je Bitcoins verkopen die je niet bezit? Om Bitcoin te kunnen shorten, is het dus nodig om de Bitcoin te ‘lenen’. Wellicht klinkt dit nog een beetje vreemd voor je, dus laten we een voorbeeld erbij pakken.
Stel op 17 december 2017, tijdens de piek van de bubbel, had jij door dat deze snelle stijging van Bitcoin niet zo door kon gaan en dat een ommekeer van de trend onvermijdbaar was. Jij had dit dus een perfect moment gevonden om short te gaan op Bitcoin. In dat geval had je Bitcoins van iemand kunnen lenen en deze direct kunnen verkopen voor $19.000,-. Je had dus meteen lekker kunnen cashen. Het is echter wel de bedoeling dat je deze Bitcoins weer op een later tijdstip teruggeeft aan degene van wie je ze geleend hebt.

Je bleek er gelukkig goed aan gedaan te hebben om de Bitcoins te verkopen, want de prijs is daarna hard gedaald. In september besluit je de Bitcoin weer terug te kopen voor $6000,-. Deze Bitcoin geef je weer terug aan degene van wie je het geleend hebt en jij hebt mooi een winst gemaakt van $13.000,- (!), terwijl de koers daalde! 

Instapstrategieën


- strategie stobb:


Stochastic Oscillator: de waarden voor %K en %D moeten kleiner zijn dan 20%.
Bollinger Bands: de laatst complete candle moet openen (groene candle) of
sluiten (rode candle) onder de onderste Bollinger Band.
Bollinger Bands: de bandbreedte moet minimaal 1,5% zijn.
Volume: van de laatste 14 candles mogen er maximaal vier geen volume hebben.
Dit is de standaardstrategie die door je CC Scanner wordt gebruikt.


- strategie stobbnomargin:


Stochastic Oscillator: de waarden voor %K en %D moeten kleiner zijn dan 20%.
Bollinger Bands: de laatst complete candle moet openen (groene candle) of
sluiten (rode candle) onder de onderste Bollinger Band.
Volume: van de laatste 14 candles mogen er maximaal vier geen volume
hebben.

Dit is een variatie op de standaardstrategie die door je CC Scanner wordt
gebruikt: het marge-criterium is niet van toepassing.


- strategie macdxup:


MACD: de MACD-lijn kruist de signaallijn, in opwaartse richting.- strategie stoxupos:


Stochastic Oscillator: terwijl de %D-waarde 'oversold' aangeeft (dus kleiner is
dan 20), kruist de %K-lijn de %D-lijn opwaarts.Uitstapstrategieën


Kies één of meer van de volgende strategieën om uitstapmeldingen te ontvangen:


- strategie stobbexit:


Bollinger Bands: de laatst complete candle moet sluiten (groen) of openen
(rood) op of boven de bovenste Bollinger Band.


- strategie macdxdown:


MACD: de MACD-lijn kruist de signaallijn, in neerwaartse richting.
53


- strategie stoxdownob:


STO: terwijl de %D-waarde overbought aangeeft (dus groter is dan 80), kruist
de %K-lijn de %D-lijn neerwaarts.
De strategieën stobb en stobbexit zijn gebaseerd op de manier van traden die
je leert in de CryptoCoiners-clinic Daytraden met Bitcoin en altcoins. Zie
www.cryptocoiners.nl/clinic voor meer informatie.