G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

Het Ethereum netwerk, ook wel de Ethereum blockchain, draait op een eigen valuta genaamd Ether (ETH). Deze ETH zijn als het ware de brandstof van het netwerk. Voor elke transactie (verzenden van ETH, verzenden van tokens, interacties met smart contracts) moeten transactiekosten betaald worden. Deze transactiekosten worden berekend in Gas. Gas wordt op zijn beurt weer betaald in ETH.

Hier kan je kijken of je e-mail adres voorkomt op een site die ooit gehackt is geweest en waarvan criminelen dus misschien je paswoord hebben. 

Er zijn in principe twee partitieschema’s beschikbaar: mbr (master boot record) en gpt (guid partition table). Soms maakt die keuze niet zoveel uit, maar er zijn ook scenario’s waarin je eigenlijk gedwongen bent een bepaalde keuze te maken, wat dan vooral te maken heeft met het feit dat de partitiestructuur ook verband houdt met hoe een pc opstart. Het bootproces en de partitiestijl van een computer zijn dus twee verstrengelde aspecten die daarom ook beide aan bod komen in dit artikel.

GUID

Een globally unique identifier of GUID (spreek uit: goe-ied) is een pseudowillekeurig getal dat gebruikt wordt in softwaretoepassingen, en dat verondersteld wordt wereldwijd uniek te zijn. Hoewel elke GUID niet 100% gegarandeerd uniek is, is het totaal aantal unieke sleutels (2128 of 3,4028×1038) zo groot dat de kans op de creatie van twee keer dezelfde GUID erg klein is.


Gmail e-mail gegevens exporteren

zie pagina computer crime unit 

Wat is GMT

GMT staat voor Greenwich Mean Time, en het is een tijdstandaard die oorspronkelijk is gebaseerd op de middelbare zonnetijd op de meridiaan van Greenwich, in Londen, Engeland. Deze tijdstandaard werd historisch gezien veel gebruikt in navigatie, astronomie en telecommunicatie.

Belangrijke kenmerken van GMT zijn:

  1. Referentiepunt: GMT is gebaseerd op de meridiaan van Greenwich, die de nulmeridiaan wordt genoemd. Dit is de denkbeeldige lijn die van de noordpool naar de zuidpool loopt en die de aarde in oostelijke en westelijke hemisferen verdeelt.

  2. Variabele tijd: In tegenstelling tot Coordinated Universal Time (UTC), dat een stabiele en uniforme tijdstandaard is, kan GMT enigszins variëren omdat het gebaseerd is op de aardse rotatie. Dit betekent dat de lengte van een GMT-seconde kan variëren vanwege de variabiliteit in de snelheid van de aardrotatie.

Tegenwoordig wordt GMT meestal vervangen door UTC (Coordinated Universal Time), dat gebaseerd is op atoomklokken en niet wordt beïnvloed door variaties in de aardse rotatie. Ondanks deze verschuiving wordt de term GMT nog steeds informeel gebruikt om naar UTC te verwijzen, vooral in alledaagse gesprekken. GMT heeft echter zijn historische betekenis behouden en blijft relevant in sommige contexten.

Verschil tussen GMT en UTC 

GMT (Greenwich Mean Time) en UTC (Coordinated Universal Time) zijn twee tijdstandaarden die vaak door elkaar worden gebruikt vanwege hun gelijkenissen, maar er is een subtiel verschil tussen de twee:

1. GMT (Greenwich Mean Time):
- GMT is een tijdstandaard die gebaseerd is op de middelbare zonnetijd op de meridiaan van Greenwich, in Londen, Engeland.
- Het gebruik van GMT dateert uit de 19e eeuw en was historisch belangrijk voor navigatie en tijdregistratie.
- In de praktijk wordt GMT nu meestal vervangen door UTC, maar soms wordt GMT nog informeel gebruikt om naar UTC te verwijzen.

2. UTC (Coordinated Universal Time):
- UTC is een moderne tijdstandaard die is gebaseerd op atoomklokken en wordt gecoördineerd met behulp van een netwerk van tijdstations over de hele wereld.
- UTC wordt beschouwd als een nauwkeurigere en stabielere tijdstandaard dan GMT, omdat het niet afhankelijk is van de rotatie van de aarde en dus niet wordt beïnvloed door variaties in de aardse rotatiesnelheid.
- UTC heeft altijd dezelfde tijd, terwijl GMT, vanwege variaties in de aardse rotatie, enigszins kan variëren.

In de praktijk wordt UTC vaak gebruikt in wetenschappelijke en technische contexten, zoals luchtvaart, telecommunicatie, en wereldwijde coördinatie van tijd. Omdat UTC nauwkeuriger en betrouwbaarder is, wordt het beschouwd als de internationale standaard voor tijdreferentie. Het gebruik van GMT is afgenomen, maar de term wordt soms nog steeds informeel gebruikt om naar UTC te verwijzen, vooral in niet-technische contexten.