O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

De belangrijkste ordertypes op de meeste beurzen zijn marktorders en limietorders. Bij een marktorder wordt het koop/verkoopverzoek voldaan tegen de huidige marktprijs of de gemiddelde marktprijs. Bij een limietorder daarentegen bepaal je zelf de koop/verkoopprijs.

Een ander belangrijk verschil tussen deze twee soorten orders is dat een marktorder niet wordt opgenomen in het orderboek van de beurs, omdat deze direct wordt uitgevoerd. En een limietorder wordt in het orderboek geplaatst en wacht om te worden gevuld.

Een optie is een recht om binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen, soms voor een vastgestelde prijs.

Wie een koopoptie neemt op een huis heeft dat huis nog niet gekocht, maar verzekert zich voor een korte periode van de mogelijkheid om te kopen. De verkoper mag het huis gedurende die periode niet aan een ander verkopen. Een dergelijke optie heeft een looptijd van enkele dagen en wordt vaak gratis geboden.

Wie een koopoptie neemt op een aandeel, koopt het recht om het aandeel voor een bepaalde prijs te kopen. Hij betaalt daarvoor een bedrag aan degene die het recht verleent.

Een optie is een afgeleid product, ofwel een derivaat. De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product, de looptijd, de beweeglijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente.


Bij het kopen van een optie, koopt u het recht om een bepaalde hoeveelheid effecten in de toekomst voor een bepaalde prijs te kopen of verkopen. U maakt bijvoorbeeld de afspraak om gedurende 6 maanden het recht te hebben om 100 specifieke aandelen te kopen tegen een van te voren afgesproken prijs. In de financiële wereld zijn opties een derivaat. Dit houdt in dat het een afgeleid product is, dat zijn waarde ontleent aan de prijs van de onderliggende waarde. De onderliggende waarde kan een index, een aandeel, maar ook een grondstof zijn. De waarde van een optie is voornamelijk gebaseerd op de koers van deze onderliggende waarde, de beweegelijkheid van de onderliggende waarde en de looptijd van het optiecontract. Zo heb je bijvoorbeeld index opties zoals AEX opties of aandelen opties zoals ING opties. Daarnaast is het zo dat opties niet per stuk, maar meestal per honderdtal verhandeld worden. De wereld van beleggen kent twee soorten opties, callopties en putopties. 

Wat is een bitcoin optiecontract eigenlijk?

Je hebt het waarschijnlijk al vaker voorbij zien komen, maar wat is een bitcoin optiecontract nu eigenlijk? De koper van een bitcoin optiecontract koopt het recht, waarmee je dus niet de verplichting hebt, om bitcoin te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf bepaalde koers.

Indien je een call-optie afsluit zet je in op een koersstijging en bij een put-optie is het tegenovergestelde het geval. Heb jij bijvoorbeeld het gevoel dat bitcoin weleens flink kan gaan knallen de komende periode, maar heb je pas over een paar weken het geld om bitcoin te kopen? Dan kan een call-optie een slimme zet zijn. Je kunt dan vastleggen dat je over een paar weken bitcoin kunt kopen tegen de koers van vandaag.

Als de koers over 4 weken op 60.000 dollar per bitcoin is, dan kun jij gewoon nog bitcoin kopen tegen de koerswaarde van vandaag. Uiteraard betaal je wel een premie om dat contract af te kunnen sluiten. Het verschil tussen de koers over 4 weken en de koers van vandaag, minus de premie is de winst die je op het optiecontract maakt. Elke laatste vrijdag van de maand, zoals vandaag, worden er dus voor miljoenen van dit soort contracten uitgevoerd.


OSP

Online Service Providers

Over-the-counter (OTC) is een term die gehanteerd wordt in de financiële wereld. De term heeft betrekking op financiële transacties die niet via de beurs verlopen, maar die direct tussen twee partijen afgesloten worden.