A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

What

Description

ABI (Application Binary Interface) is in de context van informatica een interface tussen twee programmamodules, vaak tussen besturingssystemen en gebruikersprogramma's.


EVM (Ethereum Virtual Machine) is de kerncomponent van het Ethereum-netwerk, en smart contract zijn stukjes code die zijn opgeslagen op de Ethereum-blockchain die worden uitgevoerd op EVM. Slimme contracten geschreven in talen op hoog niveau zoals Solidity of Vypermoeten worden gecompileerd in EVM uitvoerbare bytecode; wanneer een smart contract wordt ingezet, wordt deze bytecode opgeslagen op de blockchain en gekoppeld aan een adres. Voor Ethereum en EVM is een slim contract slechts deze reeks bytecode. Om toegang te krijgen tot functies die zijn gedefinieerd in talen op hoog niveau, moeten gebruikers namen en argumenten vertalen in byte-representaties zodat bytecode ermee kan werken. Om de als reactie verzonden bytes te interpreteren, moeten gebruikers terug converteren naar de tupel met retourwaarden die zijn gedefinieerd in talen op een hoger niveau. Talen die voor de EVM compileren, hanteren strikte conventies over deze conversies, maar om ze uit te voeren, moet men de precieze namen en typen kennen die aan de bewerkingen zijn gekoppeld. De ABI documenteert deze namen en typen nauwkeurig, gemakkelijk te ontleden formaat,


Het lijkt erg op API (Application Program Interface), een door mensen leesbare weergave van de interface van een code. ABI definieert de methoden en structuren die worden gebruikt om te communiceren met het binaire contract, net zoals API dat doet, maar op een lager niveau. De ABI geeft de aanroeper van de functie aan om de benodigde informatie zoals functiehandtekeningen en variabeledeclaraties te coderen in een formaat dat de EVM kan begrijpen om die functie in bytecode aan te roepen; dit wordt ABI-codering genoemd. ABI-codering is grotendeels geautomatiseerd, verzorgd door compilers zoals REMIX of portefeuilles die interactie hebben met de blockchain. Contract ABI wordt weergegeven in JSON-formaat. Er zijn duidelijke specificaties voor het coderen en decoderen van een contract-ABI. 

Address

A place where cryptocurrency can be sent to and from, in the form of a string of letters and numbers. A cryptocurrency address can be shared publicly in the form of text or QR code to those who want to send you cryptocurrency.


Lijst met lijst met gangbare afkortingen binnen de politieorganisatie.   

Airdrop

This is a marketing campaign that refers to the expedited distribution of a cryptocurrency through a population of people. It usually occurs when the creator of a cryptocurrency provides its coin to low-ranked traders or existing community members in order to build their use and popularity. They are usually given away for free or in exchange for simple tasks like sharing news of the coin with friends.

Airdrop is an ICO distribution method that occurs via a hard fork attempt, free of charge. Airdrops can come as a surprise or be announced beforehand.

Algorithm

Mathematic instructions coded into and implemented by computer software in order to produce a desired outcome.


All Time High ATH

The highest price ever achieved by a cryptocurrency.

All Time Low ATL

The lowest price ever achieved by a cryptocurrency.

Altcoins

Bitcoin was the first and is the most successful of all the cryptocurrencies. All the other coins are grouped together under the category of altcoins. Ethereum, for example, is an altcoin, as is Ripple.

AML

Acronym for “Anti-Money Laundering”

Annual Percentage Yield, afgekort APY, is het jaarlijkse samengesteld rendement, uitgedrukt in percentages. Dit wordt zowel berekend door rente op het initiële geïnvesteerde bedrag, als op de rente die werd opgebouwd over dit bedrag. Men verdient met andere woorden, een rente over de rente.

ASIC

Application Specific Integrated Circuit

A piece of computer hardware – similar to a graphics card or a CPU – that has been designed specifically to mine cryptocurrency. They are built specifically to solve hashing problems efficiently.

Arbitrage

There are multiple exchanges at any given time trading in the same cryptocurrency, and they can do so at different rates. Arbitrage is the act of buying from one exchange and then selling it to the next exchange if there is a margin between the two that is profitable.


Arbitrage means taking advantage of a difference in price of the same commodity or instrument on two different exchanges. For instance, if a cryptocurrency is being sold for USD 10.00 at Exchange A, and being bought for USD 10.50 at Exchange B, the arbitrage opportunity would be to buy the cryptocurrency at Exchange A and then immediately sell it at Exchange B. The arbitrage profits would then be USD 0.50.

Atomic Swap

A way of letting people directly and cost-effectively exchange one type of cryptocurrency for another, at current rates, without needing to buy or sell.

Attestation Ledger

An attestation ledger is an account book designed to provide evidence of individual transactions. It is generally used to “attest” that a financial transaction took place, or to prove authenticity of transactions or products.

ANN

ANN is short for announcement and most commonly refer to announcements of a new ICO or a new product or service on the forum Bitcointalk.

An automated teller machine (ATM) is an electronic banking outlet that allows customers to complete basic transactions without the aid of a branch representative or teller.