CryptoCurrency

Gunters' site

Quod non est in actis non est in mundo

A cryptocurrency is a digital medium of exchange that uses encryption to secure the processes involved in generating units and conducting transactions.

CryptoCurrency


Bitcoin Scheme

How does a BitCoin work? (click on image to get larger format)

Bitcoin Basics (24 min)


Bitcoin Wallets (7 min)


Bitcoins Exchanges (9 min)


Bitcoins Coinbase (5 min)


Bitcoin trading (20 min)Show the transactions of a bitcoin address : https://blockchain.info  http://seekoin.com/

Show the transactions of a Litecoin (but also Bitcoin and Dogecoin)  address: https://live.blockcypher.com/

Blockchain analysis: https://www.blockseer.com   

Bitcoin forum :   https://bitcointalk.org/

Bitcoin Wiki : https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

Cryptocurrencies, miningpools, wallets...  vergelijken : https://www.cryptocompare.com/

Polyvalente wallet compatible met Android,Windows,Apple,Linux,Chrome,iOS... : (BTC,ETH,LTC,DASH...): https://jaxx.io/

CryptoCurrency cours : Cryptowatch  or   Coinbase (justusmagistri - coinbase)


Cryptocurrencies change: https://changelly.com/
How Bitcoin Works in 5 Minutes (Technical)

How Bitcoin Works Under the Hood (22 min)

How to import export private keys

Proof of Work (PoW)versus Proof of Stake (PoS) (bron:http://bitcoinbelgie.be/2014/04/19/verschil-pow-en-pos/)


Proof of Work is het werkingsmechanisme bij Bitcoin. Het is eenvoudig om uit te leggen en het concept te begrijpen. Wie reeds een beetje bijgelezen heeft over het minen van bitcoins, weet dat er een groot aantal computer met elkaar verbonden zijn. Miners vinden antwoorden op moeilijke puzzels en krijgen daar een vergoeding voor, namelijk bitcoins.


Wanneer er transacties worden uitgevoerd, dan moeten deze ook gecontroleerd en geverifieerd worden. Dit gebeurd door de miners en meestal wordt automatisch een kleine fee afgehouden om deze miners hiervoor te vergoeden.


Bitcoin transacties worden in blokken gebundeld en verbonden met het netwerk. De beveiliging wordt gegarandeerd door de snelheid van alle computers die verbonden zijn met het netwerk. Geen enkele computer is zodanig snel dat ze dit kan overtreffen. Valt er een computer weg, dan worden de berekeningen uitgevoerd door een andere computer in het netwerk: Elke computer (of miner) gaat dus verder op hetzelfde stukje code.


Doordat de computers van de miners hierdoor intensief werk moeten leveren, om nieuwe blokken te vinden of door transacties te controleren en verifiëren wordt er gesproken van de ‘Proof of Work’-methode. Ondertussen creëert de rest van het netwerk constant nieuwe puzzels.


Concreet kunnen we stellen dat het basisidee achter ‘Proof of Work’ een stukje data is dat geproduceerd wordt en die aan bepaalde criteria moet voldoen, waarvoor werk moet uitgevoerd worden (omdat het tijd en energie opslorpt) door de miners in het netwerk.


Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) is een relatief nieuw concept, dat bekend is geworden nadat Blackcoin werd geïntroduceerd. Het moet een alternatief bieden op het bovenstaande ‘Proof of Work’-concept.


In plaats van het reguliere minen, waar gezocht wordt naar een moeilijk te vinden ‘nonce’ om een block de juiste eigenschappen te geven, worden in een PoS systeem blocks ondertekend met adressen die een bepaalde hoeveelheid en leeftijd aan coins vertegenwoordigen.

Het algemene idee is dat hoe meer coins je hebt, hoe vaker je een PoS block kunt aanmaken. Daarnaast telt de ‘leeftijd’ van de coins mee, dat wil zeggen hoe lang ze al op een bepaald adres staan. Meestal is het product van aantal coins en leeftijd wat bepaalt wanneer een PoS block gemaakt mag worden.


Proof of Stake: voordelen.


Het systeem kent wel een aantal voordelen ten opzichte van Proof of Work. In de eerste plaats is er geen speciale apparatuur nodig. Het bezitten van een wallet op je laptop of computer volstaat om het te laten werken. Het voordeel hierbij is dan ook dat het energieverbruik veel lager ligt omdat ook de werklast veel kleiner is.


Het systeem is ook gemaakt om coins voor langere tijd op te slaan en minder om te besteden. Noem het misschien wel een spaarboekje voor je digitale valuta. Jaarlijks wordt een interest verkregen van 1% voor het houden van je POS-coins. Dit zijn dan ook de enige nieuwe munten die worden aangemaakt. Het uitgangspunt bestaat erin dat als de munten veel minder verkocht worden en in het bezit blijven, dat de waarde over tijd kan groeien omdat er geen munten meer kunnen bijgemaakt worden.


Proof of Stake: nadelen.


De leeftijd van coins telt mee en bevordert het ‘hoarden’ van coins meer dan een ander systeem. Een ander nadeel is dat er bij PoS geen kosten zijn om een fork van de blockchain te ondersteunen. Als er een fork plaatsvindt, dan kan iemand met een custom wallet op beide takken van de fork PoS blocks minen, waardoor het economisch gunstig is om niet te kiezen voor een tak boven de andere.

In een PoW systeem kan een miner alleen meerdere takken steunen als hij z’n rekenkracht verdeelt over beide. Dit betekent dat de winst die een miner haalt per tak omlaag gaat, waardoor het economischer is voor de miner en het netwerk om snel tot een consensus te komen over de winnende tak.

Criminal case solved thanks to the blockchain

Why can't you use your personal computer anymore to mine?

Wat is Bitcoin? (bron http://innovators.kpmg.nl/nl/blogs/the-blockchain-promise)

Bijzonder aan Bitcoin is dat iedereen die deelneemt een kopie van het grootboek op zijn computer heeft staan (een distributed ledger). Dit betekent dat iedereen elkaars overboekingen  kan zien. Bij elke overboeking worden alle grootboeken op alle deelnemende computers geactualiseerd en voor iedereen zichtbaar. Dat is dus anders dan bij een bank, waar alleen de bank zelf rekeningen en transacties kan zien.

Bitcoin is zo ontworpen dat er geen vertrouwen nodig is.

Nu vertrouwen mensen hun geld en de overboekingen toe aan banken omdat ze erop vertrouwen dat die ervoor zorgt dat er ook echt wordt betaald. Maar hoe zorg je er in een openbaar netwerk als Bitcoin voor dat het betalingssysteem te vertrouwen is? Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat rekeninghouders ook echt over het geld beschikken dat ze overmaken? Het antwoord is: niet. Bitcoin is zo ontworpen dat er geen vertrouwen nodig is.

Dat werkt zo: wie wil betalen in bitcoins, moet een Bitcoin-portemonnee (een programma) installeren op zijn of haar computer en krijgt van de portemonnee een geheime, persoonlijke code (de zogeheten private key). Met de private key voorzie je transacties van een handtekening. Elke transactie krijgt een eigen, unieke, handtekening. Bitcoin is openbaar dus alle computers in het netwerk controleren vervolgens of de transactie echt is door de bijbehorende private key te toetsen.  Zo is zeker dat de betaler ook echt de betaler is.

Maar dat is niet genoeg. De computers in het netwerk moeten ook controleren of de betaler wel genoeg geld heeft om te betalen. Bij banken gebeurt dit door te kijken naar het saldo. Maar het Bitcoin-netwerk gaat veel verder. Het controleert wat alle betalers ooit ontvangen en betaald hebben door alle transacties na te lopen, helemaal terug tot de eerste transactie in 2009. Zo berekent het netwerk of de betaler genoeg ontvangen heeft en niet teveel heeft gespendeerd om nu nog voor iets te kunnen betalen.

Wat is blockchain?

Wanneer identiteit en vermogen van de betaler zijn geverifieerd, is zeker dat de transactie deugt. Maar er schuilt nog een laatste adder onder het gras, en daarin zit hem de essentie van blockchain: de volgorde van de transacties. De transacties reizen niet allemaal even snel langs alle computers. Hoe voorkom je dan dat iemand dezelfde bitcoin (BTC) twee keer uitgeeft?

Voorbeeld:

Persoon A heeft 5 BTC en koopt een product voor 5 BTC bij persoon B en een ander product voor dezelfde 5 BTC bij persoon C. B en C verzenden het product voordat de transactie is geverifieerd. Maar de transactie van C wordt eerder geverifieerd dan die van B. Dan keuren de computers de transactie voor B  af omdat het geld al is uitgegeven. B is zijn product kwijt en kreeg geen geld. Om dit te voorkomen moeten computers in het netwerk in dezelfde volgorde transacties verifiëren.

De oplossing zit hem in het samenvoegen van de transacties in blokken. Het transactielogboek bestaat dus eigenlijk uit blokken die samen een ketting van blokken, de blockchain, vormen. Hoe weten de computers nu welk blok als eerste aan de beurt is? Welnu, elk blok is voorzien van een cryptografische puzzel. Die puzzel, de cryptographic hash, moet door software worden opgelost middels een complex algoritme voordat de transacties rondgaan voor verificatie. Vergelijk het met een kluis die moet worden geopend met een code.

De oplossing van de puzzel berekenen is onmogelijk. Het antwoord moet de software vinden door het te raden.

De oplossing van de puzzel berekenen is onmogelijk. Het antwoord moet de software vinden door het te raden. Een enkele computer moet daartoe jarenlang raden, maar een netwerk van computers met Bitcoinsoftware doet er gemiddeld tien minuten over. Wanneer een puzzel is opgelost, krijgen alle computers in het Bitcoinnetwerk een seintje dat het gekraakte transactieblok door mag, waarna ze aan de puzzel voor het volgende blok beginnen. Overigens is het kraken van de puzzels ook de manier waarop nieuwe bitcoins op de markt komen; netwerkjes van computers lossen de puzzels op en de zogeheten miners, de eigenaren van de computers, krijgen bitcoins als zij de puzzelrace winnen.

Voordat verkopers B en C hun product verzenden, doen zij er dus goed aan om te wachten tot het blok met hun transacties is geverifieerd. De volgorde manipuleren is praktisch onmogelijk doordat de code van het opgeloste blok wordt opgenomen in het eerstvolgende blok, zoals deze animatie toont. Je zou er voor moeten zorgen dat je de puzzels telkens als eerste oplost. Maar dat vereist meer rekenkracht dan de helft van alle computers in het netwerk en dan nog heb je slechts 50 procent kans.

Waarom is blockchain zo interessant?

Open source werkt

Vijf personen op de hele wereld – onder wie de Nederlander Wladimir van der Laan – kunnen het openbaar geprogrammeerde Bitcoinprotocol aanpassen om de veiligheid te verbeteren. De essentie van open source is dat iedereen kan controleren hoe iets is geprogrammeerd en de zwakke plekken kan uitbuiten of suggesties voor verbetering kan doen. In het geval van Bitcoin doen enkele honderden suggesties voor verbetering. Waarom? Zij hebben bijvoorbeeld zelf bitcoins en een belang bij het instandhouden van Bitcoin.

Bitcoin draait dus niet om vertrouwen, maar om de zekerheid dat het systeem veilig is. De transacties zijn beschermd door cryptografie. De volgorde is beschermd door blockchain-technologie. En het geheel is veilig doordat alles openbaar is en dus iedereen, of liever eenieders computer, meehelpt met controleren. Dat dit werkt bewijst het feit dat sinds de lancering in 2009 geen transactie is gemanipuleerd of verloren gegaan. En hackers? Ook die zijn er al die tijd niet in geslaagd om het openbaar geprogrammeerde systeem te kraken (zie ook het kader Open source werkt).

En toch denk ik niet dat bitcoins de toekomst hebben. Munten, ook bitcoins, zijn alleen iets waard doordat we geloven dat ze iets waard zijn. En het aantal gelovigen is met circa vijf miljoen gedownloade Bitcoinportemonnees op wereldschaal verwaarloosbaar. Bovendien zijn ‘we’ het ook niet eens over de waarde getuige de hevige schommelingen in de koers. Maar de toekomst van blockchain is een ander verhaal.

Munten, ook bitcoins, zijn alleen iets waard doordat we geloven dat ze iets waard zijn.

In de blockchaintechnologie schuilt een enorme belofte. Zoals internet de overdracht van informatie veranderde, zo kan blockchain de overdracht van waarde betalingen veranderen. In het archaïsche bankenstelsel kost het overmaken van bedragen, zeker naar het buitenland, dagen de tijd en moet er een flinke vergoeding worden betaald. Daar komt bij dat banken gemiddeld te maken hebben met tweehonderd storingen per jaar. Met blockchaintechnologie hebben betalingen meteen plaats tegen zeer lage transactiekosten en dat zonder kans op fouten of storingen.

Daarbij blijft het niet. Hypotheken afsluiten, testamenten registreren, een verzekering nemen; dergelijke handelingen zouden door blockchain allemaal zonder professionele dienstverleners kunnen worden geregeld. Checks en balances zijn per slot van rekening te vervangen door blockchaintechnologie, maar daarover in andere blogs meer. Dit blog is mijn eerste van vele over blockchain. Waar het nu om gaat: blockchain heeft zich bewezen, maar staat nog in de kinderschoenen. Vergelijk het maar met internet in 1995.


How Bitcoin Mining Works (bron: http://www.coindesk.com/information/how-bitcoin-mining-works/)In traditional fiat money systems, governments simply print more money when they need to. But in bitcoin, money isn’t printed at all – it is discovered. Computers around the world ‘mine’ for coins by competing with each other.


How does mining take place?


People are sending bitcoins to each other over the bitcoin network all the time, but unless someone keeps a record of all these transactions, no-one would be able to keep track of who had paid what. The bitcoin network deals with this by collecting all of the transactions made during a set period into a list, called a block. It’s the miners’ job to confirm those transactions, and write them into a general ledger.


Making a hash of it


how bitcoin mining worksThis general ledger is a long list of blocks, known as the 'blockchain'. It can be used to explore any transaction made between any bitcoin addresses, at any point on the network. Whenever a new block of transactions is created, it is added to the blockchain, creating an increasingly lengthy list of all the transactions that ever took place on the bitcoin network. A constantly updated copy of the block is given to everyone who participates, so that they know what is going on.


But a general ledger has to be trusted, and all of this is held digitally. How can we be sure that the blockchain stays intact, and is never tampered with? This is where the miners come in.


When a block of transactions is created, miners put it through a process. They take the information in the block, and apply a mathematical formula to it, turning it into something else. That something else is a far shorter, seemingly random sequence of letters and numbers known as a hash. This hash is stored along with the block, at the end of the blockchain at that point in time.


Hashes have some interesting properties. It’s easy to produce a hash from a collection of data like a bitcoin block, but it’s practically impossible to work out what the data was just by looking at the hash. And while it is very easy to produce a hash from a large amount of data, each hash is unique. If you change just one character in a bitcoin block, its hash will change completely.


Miners don’t just use the transactions in a block to generate a hash. Some other pieces of data are used too. One of these pieces of data is the hash of the last block stored in the blockchain.


Because each block’s hash is produced using the hash of the block before it, it becomes a digital version of a wax seal. It confirms that this block – and every block after it – is legitimate, because if you tampered with it, everyone would know.


If you tried to fake a transaction by changing a block that had already been stored in the blockchain, that block’s hash would change. If someone checked the block’s authenticity by running the hashing function on it, they’d find that the hash was different from the one already stored along with that block in the blockchain. The block would be instantly spotted as a fake.


Because each block’s hash is used to help produce the hash of the next block in the chain, tampering with a block would also make the subsequent block’s hash wrong too. That would continue all the way down the chain, throwing everything out of whack.


Competing for coins


Butterfly Labs Bitforce mining rigSo, that’s how miners ‘seal off’ a block. They all compete with each other to do this, using software written specifically to mine blocks. Every time someone successfully creates a hash, they get a reward of 25 bitcoins, the blockchain is updated, and everyone on the network hears about it. That’s the incentive to keep mining, and keep the transactions working.


The problem is that it’s very easy to produce a hash from a collection of data. Computers are really good at this. The bitcoin network has to make it more difficult, otherwise everyone would be hashing hundreds of transaction blocks each second, and all of the bitcoins would be mined in minutes. The bitcoin protocol deliberately makes it more difficult, by introducing something called ‘proof of work’.


The bitcoin protocol won’t just accept any old hash. It demands that a block’s hash has to look a certain way; it must have a certain number of zeroes at the start. There’s no way of telling what a hash is going to look like before you produce it, and as soon as you include a new piece of data in the mix, the hash will be totally different.


Miners aren’t supposed to meddle with the transaction data in a block, but they must change the data they’re using to create a different hash. They do this using another, random piece of data called a ‘nonce’. This is used with the transaction data to create a hash. If the hash doesn’t fit the required format, the nonce is changed, and the whole thing is hashed again. It can take many attempts to find a nonce that works, and all the miners in the network are trying to do it at the same time. That’s how miners earn their bitcoins.